Езотерика

ЧОВЕЧЕСТВОТО УБИВА СВОЯТ ДОМ – ЗЕМЯТА

ЧОВЕЧЕСТВОТО УБИВА СВОЯТ ДОМ – ЗЕМЯТА

 

(Продължение от – ДУПКИТЕ В СИБИР – ЗЕМЯТА Е НЕДОВОЛНА ОТ ХОРАТА)

Вселената помага на своята рожба планетата Земя – Вселената отвръща на нашето безочие

Ето , какво пише в 17. Сура Нощото Пътешествие (Ал-Исра) – Свещен Коран:
4. „Предрекохме Ние на синовете на Исраил в Писанието: “Ще рушите по земята два пъти и ще потискате с огромен гнет.”

Библията: „И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха;“ – Матей 27:51-53.

Особено пасажът „завесата на храма се раздра на две от горе до долу” ни дава знак за твърдението на учени за събиране на полюсите на планетата ни. В Корана има също написано за събирането на полюсите: „И ще сгънем земята от двата й края”.

При наличието на толкова много метеоритни атаки спрямо Земята и съвсем логичен е въпросът – Защо така? Коя е причината, извън земни ли ни бомбардират, земята е като магнит за метеорити и прочие загадки. Без да омаловажавам научни теории, бих желал да изложа едно мое мнение.

За да се случват тези явления трябва да има причина, след като има причина би следвало да съществува и първопричина. Аз си зададох въпрос – Грижим ли се правилно за своят дом, планетата Земя? Отговорът е на лице, ежедневни, да не кажа ежеминутни военни експерименти увреждат както повърхността така и въздушната обвивка на планетата. Това е от стотици години насам. В крайна сметка Земята е почти разрушена от самите нас. А има знаци и предупреждения в светите писания, ето едно от тях описан в Коранът:

„И когато им се каже: “Не рушете по земята!” ­ казват: “Ние само поправяме.” – Сура 2 Кравата (Ал-Бакара), аят 11. (Сура – глава, аят – стих). Ясно предупреждение да не рушим своят Земен дом.

Вселената е жив организъм, което ще рече, че изпитва болка и състрадание. След като рушим Земята, тя изпитва болка и изпраща своите вопли в необятната Вселена, чрез звукови ефекти – вибрации.

Вижте и чуйте плачът на Майката Земя

В третият закон от седемте Херметични принципа гласи:
„Нищо не е в покой; всичко се движи; всичко вибрира.“ Кибалион

„Този Принцип олицетворява истината, че „всичко е в движение“, „всичко вибрира“, „нищо не е в покой“ – факти, които съвременната наука потвърждава и които всяко ново научно откритие доказва. И все пак този Херметичен принцип е формулиран преди хиляди години от Майсторите на древен Египет. Той обяснява, че различията между различните прояви на Материята, Енергията, Ума и дори Духа са резултат главно от различната честота на Вибрацията.

От Цялото, което е Чистият Дух, надолу до най-грубата форма на Материята всичко трепти – колкото по-силна е вибрацията, толкова по-високо е нейното място в скалата. Вибрацията на Духа е с такава огромна сила и честота, че на практика той е в покой – точно както едно бързовъртящо се колело изглежда неподвижно. На другия край на скалата са грубите форми на материята, чиито вибрации са толкова бавни, че изглеждат неподвижни.

Между тези два полюса са разположени милиони вибрации с различна честота. От частицата и електрона, атома и молекулата, до световете и вселените, всичко вибрира. Това е истина и за нивото на енергията и силата (които не са нищо друго, освен различни степени на вибрация), и за менталните нива (чиито състояния зависят от вибрацията), и дори за духовните нива.

Разбирането на този Принцип, с подходящите формули, позволява на херметичните ученици да контролират собствените си мисловни вибрации, както и тези на другите хора. Майсторите също прилагат този Принцип за овладяването на природните явления по различни начини. „Този, който разбира Принципа на вибрацията, държи скиптъра на силата“, казва един от старите автори.“

Тези плачещи вибрации, които отправя Земята се простират и долавят от целият жив организъм – Вселената. Сигналите за помощ достигат до всички планети и съответно Космосът се изпраща своите „Всадници на коне“ – армия от метеорити, които да накажат виновните, които нараняват.

Всичко се отразява, нашите деяния също – „Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе.“ Така гласи вторият херметичен закон – Принципът на съответствието.

„Този Принцип олицетворява истината, че винаги съществува Съответствие между законите и явленията от различните нива на Съществуването и Живота. Старата Херметична аксиома, изложена в тези думи, е: „Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе. “ Схващането на този Принцип дава на индивида средствата за решаване на множество неясни парадокси и скрити тайни на Природата.

Съществуват нива, които са извън възможностите на нашето разбиране, но когато приложим Принципа на съответствието към тях, сме в състояние да разберем много от това, което иначе би било неразбираемо за нас. Този Принцип има универсално приложение и проявление на различните нива на материалния, менталния и духовния свят – той е Универсален закон.

Древните херметици разглеждат този Принцип като един от най-важните мисловни инструменти, чрез който човек е в състояние да надзърне зад преградите, скриващи от погледа Непознатото. Използването му позволява дори да се отмести Булото на Изида до степен, че да може да се хвърли поглед към лицето на богинята.

Точно както познаването на принципите на геометрията позволява на човека да измери отдалечените звезди и техните движения, докато се намира в своята обсерватория, така познаването на Принципа на съответствието позволява на Човека да прави разумни заключения от Известното към Неизвестното. Изучавайки монадата, той разбира архангела.“

В мисловното пространство остава да виси още един глобален въпрос – Дали ЦЕРН използва Хигс бозонът – Божествената частица за доброто на планетата земя или?

„Хигс бозонът (т.нар. „божествена“ частица) носи името на британския физик Питър Хигс. През 1964 г. ученият пръв предполага за съществуването на частицата, за която се смята, че е придала маса на Вселената след Големия взрив преди 13,7 милиарда години и е направила възможни образуването на звездите и планетите и появата на живот. Хигс бозонът е последното липсващо звено в Стандартния модел на физиката, който обяснява взаимодействията във Вселената на ниво елементарни частици.“

Така или иначе е казано: „ И туй, което от човешка ръка е сътворено, не е от Бога дадено“

Теми #Земята плаче #кратери в Сибир #метеорити