КОНТАКТИ



Контакти – Живеем света на комуникациите и съответно следва да контактуваме. Преди да поставя контакти с мен нека да разгледаме вкратце някои на пръв прочит „елементарни“ неща.

Защо не ни върви? Защо ни връхлитат проблеми? Защо и винаги има защо. Мъдрецът е написал:

„Проблемите и предизвикателствата идват, за да можеш обърнеш ума си навътре.
Вместо да обръщаме ума си навътре, когато се появят проблемите, ние какво правим? Ние преследваме проблема и когато преследваме проблема ние биваме изцяло потопени в тази посока, изцяло завлечени в тази посока, и тогава нашата енергия намалява и ние се сриваме. Не е ли това, което се случва?“ – Шри Шри Рави Шанкар

При една онлайн консултация ще разберете взаимовръзката между четирите основни сфери в нашия живот: Професия, Социално обкръжение и Личен живот, Здраве, както и тревожни необясними събития.

Ще обсъдим заедно това, всеки ще набележи с важните за него неща, след това ще ги оцени (кои са най-важните неща и до колко са удовлетворени в актуалната му ситуация) и накрая ще потърсим начин да направим личен план, с нов модел на действие за да ги постигне. Защото целта е да локализираме проблема, както и най-важното – Първопричината.

 

„На 07.08.2014г. чрез протокол номер 19, Висшата комисия при Академичен научен Съвет  на НИУМФ – МАСВЕН, Европейски Съюз бе присъдено почетното звание – Почетен доктор по заслуги – A priori Doctor Honoris Causa. Почетното звание е подписано на 08.08.2014година от Доцент доктор инженер Емил Минев и доктор М.Аврамова“.

Доцент доктор инженер Емил Минев

В случай, че желаете да изготвим заедно с Вас и единствено само за Вас, нов начин на мислене, ментално мислене, чрез минерали и кристали, свържете се с мен на:

 

 Красимир Куртев, doctor honoris causa –

0897 339585 и 0879 381943