Красимир Куртев

Красимир Куртев

 

Красимир Куртев – A priori Doctor Honoris Causa :

Скъпи читатели,
Благодаря, че отделихте време за прочитането на публикациите в този блог! Те са написани за вас читателите на този блог с идеята да ви бъде от полза. Ще съм ви благодарен и задължен, ако решите да подкрепите www.ezoart.net като  споделите в социалните мрежи или на ваши приятели, че този блог ще бъде полезен.

Как да авторизираме своята съдба?

Аз съм Красимир Куртев, езотеричен анализатор, изследовател на „скритите светове“ и окултен наблюдател. Последното само по себе си говори, че Красимир Куртев не е почитател на окултното, напротив. Повечето окултни услуги са против волята на човека, действия извършвани без знанието на даден човешки индивид.

Красимир Куртев: Как да авторизираме своята съдба, бидейки наясно, че самото понятие за съдба  постулира сили, които ни надвишават? Разбира се чрез езотерично възвишение…

Най-често нещастието, което ни сполетява, бива просто клиширан образ, натрапен ни тиранично от другаде,  при изричната повеля да се съобразим с него… Но има и изпитания, пред които следва да се смирим.

Ако първото е маска и неискреност, наложени ни в съобразяване с другите, отвъд регламента на взаимопочитанието, което си дължим и се изисква бдителност да не се посегне на загадъчността ни, то второто е висша предопределеност, която узнаваме, доколкото се съприкосновяваме, колкото е по силите ни, с надвишаващи ни сили.

Себепознание и узнаване в себенадмогване на превишаващото ни, свобода и смирение, което няма как да се случи  без отвоювано благодатно пространство, в което принудите губят тираничната си сила.

Без свобода няма смирение, а без тях е невъзможно възвишение.

Да узнаем предпазността на собствената си загадъчност и неотменността на предопределението, са сред онези опитности, за които се нуждаем от духовен съвет. Бихме искали да ви насърчим във формулирането на искрен въпрос, на който ние ще се постараем да дадем нелъжовен  езотеричен отговор. Ако държите да не бъдете излъгани, или да излъжете себе си. Защото, позволете да отбележим – да излъжеш другите е донякъде приемливо, ала не и да излъжеш себе си… Това би било провал, от който бихме искали да ви предпазим!

Красимир Куртев:

Възможно ли е да видим света, такъв какъвто е?

Според някои философи това е непосилно за човека.  Други биха казали – въпрос на оптика. А трети биха счели въпроса неуместен извън прагматичните цели, които си поставят.

Ала онези, които биха имали сила да подирят духовен съвет, интуитивно знаят, че скъпоценността на възможния отговор е зависима от загадъчността, в която е пощадена същността ни на осенени от дух. Моят опит да насърчавам хората, подирили съвет при мен, ме е довел именно до това водещо убеждение.

Ала както казва Метерлинк: „Ето, идат мили и любезни щастия, те ще ни напътят…“

Кой е Красимир Куртев – Doctor Honoris Causa – Старши научен сътрудник към НИУМФ. Консултант- езотерика и духовно познание – нови мисловни модели. Припознат като Херменевтик – Що ще рече Херменевтика („тълкуващ“, „обясняващ“)? Тълкуването предполага преди всичко знание не само за изследваното явление, но и за неговия контекст. Трябва да са известни мястото, участниците, времето, в което се разглежда дадения обект. След това идва интерпретацията – да се открие значението на явлението, да се анализира през гледната точка на съвремието и изследователя. Накрая идва разбирането – гледните точки се съпоставят и след тяхното обобщение се достига до по-пълно знание за нещата.

 

Още за Красимир Куртев:

A priori Doctor Honoris Causa. Общественик, езотеричен писател,херменевтик  и философ. Международен експерт по езотериката на минерали и кристали и правилното хармонизиране. Feng Shui Crystal Master в областта на минералолечението – литотерапия. Прилага лечебни методи с минерали и кристали от алтернативната медицина само със съдействието медик!

Сътрудник – изследовател в регионалната „Лаборатория по мулти-медиаторика, радиестезична и климатогенна диагностика, езотерична минералология и кристалография и ръководител на медиаторна сакрална група, град Пловдив към Н.И.У.М.Ф. при МАСФЕН, Европейски съюз.

„На 07.08.2014г. чрез протокол номер 19, Висшата комисия при Академичен научен Съвет  на НИУМФ – МАСФЕН, Европейски Съюз бе присъдено почетното звание – Почетен доктор по заслуги – A priori Doctor Honoris Causa. Почетното звание е подписано на 08.08.2014година от Доцент доктор инженер Емил Минев и доктор М.Аврамова“.

Доцент доктор инженер Емил Минев

Член на Международната Академия по Българознание, Иновации и Култура – МАБИК.

Автор на книги: „Великата симбиоза“ /2008 г./, „Защо не ни върви?“ /2010 г./.

Всички тези дадености, ме насърчиха да съставя този сайт, бидейки полезен за себе си и най-вече на вас самите, разбира се. Когато интересът е взаимен, тогава казваме, че успехът е напълно споделен. Да се надмогне достижимото ниво в тази деликатна спрямо човешките стремления към успехи.  Желанието ми да насърчавам е мое кредо, да получа кредит на доверие, ала да не забравям, че взаимното доверие не е разменна монета.

Надявам се в хода на този личен блог  да сте установили, кои са силните ми страни и да се възползвате от тях. В своите публикации не се изкарвам жертва, напротив. Обаче както казва Дениз Лин, „Няма жертви. Има само доброволци.”…

Оставам на разположение за допълнителни въпроси, използвам случая да поднеса уверения към отличната ми към Вас почит! – Красимир Куртев

Контакти: 0897 33 95 85