Езотерика

„КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ“ 2 – Джуал Кхул

 

Седми Лъч

Аз трансформирам себе си в Перфектност

„Аз“ ставам „Бог“

Седми Лъч, Виолетовият Лъч, е наричан Вратата към Новата епоха. Той пречиства тежките енергийни модели на миналото и трансформира енергията в много по-фина вибрация. Също така е наричан Лъчът на Церемониалната магия, заради точността, с която работи… Макар нито един от висшите аспекти на лъчите да няма, никога да не е имал, и както се очертава няма и да има връзка, с която и да е форма на „магия“ или друга активност от тъмните психични планове.

Учителят, отговорен за Седми Лъч, е Ракоци, също така известен и като Сен Жермен. В своята работа той търси проблемни области на Земята и ако му е позволено ги трансформира с помощта на Виолетовия Пламък. Това е част от неговата отговорност, извършвана под ръководството на Духовната Йерархия, Санат Кумара и Христос.

Неговата работа е фокусирана върху проблемните части на света… което обхваща обширни региони и области на развитие. Той не работи с определени хора (освен неговите ученици). Сен Жермен се занимава с енергийните полета на Земята. И с това искам отново да подчертая, че Духовната Йерархия работи с огромни количества енергия в космически мащаб.

За да работите със Седмия Лъч, го включете в своите медитации чрез визуализиране на Виолетов Пламък или въртящ се поток от Виолетова Светлина, намираща своя път през теб, за да пречисти кармата от миналото.

Заедно с трансформиращите си качества, Виолетовият Лъч внася и качеството на прецизност, което ще ви помогне да знаете винаги какво трябва да се пречисти. Ако го използвате продължително, във теб ще се появи яснота за следващите стъпки, които трябва да предприемеш по пътя на еволюция.

Също така можеш да се настроиш към енергията, като се настроиш към Учителя Сен Жермен.

Ако се чувствате привлечени от това същество, тогава го повикайте. Той ви дава разрешение за това и ще работи с всеки, който желае това… В каквато и форма да го повикате, той ще дойде, и ще ви свърже с пламъка на трансформацията, ще го запали във вас и ще ви свърже завинаги с него.

Петте Нови Лъча

Добре, приятели, стигнахме и до тук. През цялата история на тази галактика, до този момент, сме разполагали със 7те Лъча, с леко загатване за съществуването на останалите пет. Източникът на този Космически Ден се разшири, насищайки цялата реалност с нова светлина и съзнание.

Този сектор от Творението, включващ Земята, дълго време беше обект на много тежки и много тъмни изкривявания и аномалии – дори до там, да се твърди, че Ангелите и Архангелите „падат“; и това заедно с куп други идеи не е нищо друго освен халюцинации, фантазии, свръх активно въображение, измишльотини.

Тези тъмни, ориентирани към боготворене на материята, вярвания са разпространявани, за да се продължи его-ориентираната еволюция с крайна цел абсолютния контрол и тирания…което всъщност никога не може да се постигне.

Появата на 5те Лъча в нашата реалност предизвика наистина прекрасно объркване и желание за тяхното разбиране и интеграция в Духовната Йерархия. Старите департаменти на 7те Лъча трябваше да приемат тези енергии и да се настроят към тях в процеса на вечно разширяващото се съзнание. Това е голямото НО, приятели.

Това специално нещо, което предизвиква сегашния Преход; това заедно с духовния Микротрон е най-специалното събитие, което някога се е случвало тук. Ако ти си духовно ориентирана личност и чувстваш, че тук има някаква Дхарма, някаква дълбока духовна причина за твоето присъствие тук по това време – привличането и разпространяването на Светлината, е силно вероятно да е твоята причина.

Тези нови енергии бяха приети от департамента на 7мия Лъч. Те идват на Земята чрез нашия планетарен логос, Санат Кумара, чрез Шамбала и чрез 7мия департамент. След това събитие положението в Духовната Йерархия значително се промени – появи се изцяло нов департамент – дори подразделение на планетарния логос – ръководен от Буда.

Той работи много много близко със Санат Кумара, Христос и Сен Жермен – всички департаменти са наистина отдадени на това да изпълняват задълженията си в синхрон с новите обстоятелства. Радостта и възхищението включени в тази работа далеч надхвърлят емоциите на отчаян златотърсач, внезапно попаднал на златна жила. Буда кани всеки и всички да споделят това.

И така – разполагаме с планета, която е много назад в духовната си еволюция, все още боготворяща материята, тъмните религии, магията, отхвърляща Светлината и духовно неграмотна. И след това Създателят се разширява ~ уау ~ това би накарало дори Архангелите да занемеят, не мислите ли? И вече разполагаме с новите енергии, новите възможности, новата духовна сила да творим – бъдещите възможности са наистина безгранични.

Всеки от 5те нови Лъча съдържа качества от някои от първите 7, но също така са пропити изцяло с брилянтната блестяща бяла Светлина на Източника, което ги превръща в интензивна всепроникваща неограничена енергия, с допълнителни свойства, отнасящи се до изграждането и развитието на Светлинните тела и свързването с Божествения План и Източника.

Осми Лъч

Аз Съм в Проявлението и Аз Съм отвъд Проявлението

Осми Лъч е смесица от искрящо зелено и интензивно виолетово. Той може да бъде много проникващ, отиващ точно в тези области, в които ти имаш най-голяма нужда от пречистване и одухотворяване точно сега. Мога да ти препоръчам в работата си с него да включиш много мъдрост и вътрешно разбиране, защото той работи много бързо и дълбоко, пречупвайки стари навици и разрушавайки мъртви и статични енергийни модели.

Енергията, от която се състои Осми Лъч, се състой от 4ти Лъч (емоционален), 7ми лъч (физически) и 5ти Лъч (ментален). Така че е очевидно, че с поканата на 8ми Лъч се оказва ефект върху много широки вътрешни области. 4ти и 5ти Лъч са проникващият аспект, а 7ми – се грижи за бързата трансформация; и всичко това става едновременно.

Твоето его и ум просто не могат да обхванат всичко, което се случва при работата на висшите лъчи, затова е мъдро да се научиш да оставяш нещата сами да отминат, да позволяваш и да се подчиниш пред промяната. Тези Лъчи са директен израз на Махатма Източника, и не просто носят Божествения План, те са Божествения План.

Осмият Лъч може да бъде използван като се насити емоционалното тяло с него, да се почувства балансиращият и пречистващият ефект. Може да се използва за отваряне на вътрешното зрение като се зареди 3то око с неговата искряща зелено-виолетова светлина. Това трябва да се прави премерено, за да не преенергетизира тази област.

Когато Светлината дойде там, виж как все едно се отваря тунел, виж Светлина в края на тунела, и виж отвъд нея. Това може да се прави и след като сложите чист кварцов кристал върху 3то око и внесете Осми Лъч през него.

Девети Лъч

Аз Съм Христовата Светлина

Девети Лъч е виждан като искряща светлина в синьо-зелено и дори и да не предположите по цветовете, енергията му съдържа качествата на Първи и Втори Лъч.

Деветият Лъч помага да се прекъснат оковете, свързващи ви с физическия план и да се установи контакт с Плана на Душата и Христовия аспект на Аз-а. Основна характеристика на Девети Лъч е Радостта – Радост от Творението, Радост от Изразяването на Светлината, Радост от връзката с Духа.

Той позволява човек да се настрой към това, което се нарича Светлинно тяло, изразът, който ще придобием след като напуснем земните планове. Приемете енергията на Девети Лъч, за да се свържете с Тялото си от Светлина, да му позволите да навлезе във физическия план.

Качествата на Девети Лъч са невъобразими. Чрез него е възможно дори да се свържете освен с Висшия си Аз (напълно осъзнат ваш аспект, който покрива/преживява опитността във всички 12 измерения на физическата вселена), да установите контакт и с нивата на Свръх душата.

Добър начина за медитация с Девети Лъч е първо да използвате Седми Лъч, трансформиращия Пламък. След това използвайте Осми Лъч с каквато цел желаете. След това използвайте Девети Лъч, и го използвайте с Радост! След това призовете Тялото от Светлина и му позволете да се слее с физическото тяло. А след това влезте във връзка с великолепния Десети Лъч.

Съществуват толкова много медитации, всички валидни, включващи новите енергии, че просто ти се превръщаш в свой собствен учител, свещеник, гуру, светец и духовен наставник.

Ти никога не си сам в своя път и след като тези енергии са живи, чувстващи, разумни отвъд всяка представа на его-личността, разполагаш с цялата подкрепа и знания, които са ти нужни. Светлинното тяло винаги е било отвъд всяка човешка идея.

А от сега нататък досегашното Светлинно тяло (Тялото на Мелхизедек – МерКаБа) достъпно в този сектор и изградено от първите 7 Лъча, постепенно ще се замени от новото Светлинно тяло на Махатма, пропито и изградено от всички 12 Лъча.

Десети Лъч

Божествеността сияе в мен

Десети Лъч предизвиква такова страхопочитание, че никакви думи не могат да го опишат. Той е в прекрасни перлени цветове и комбинира Първи, Втори и Трети Лъч, с перфектния баланс и пълнота на Бялата Светлина на Източника. В някои случаи може да действа заедно с Платинения Огън. Той е кодиран не само да слее Светлинното ви тяло с вашата физическа структура, но той самия е Светлинното тяло.

Процесът е толкова огромен, възхитителен, пречистващ и трансформиращ, толкова всеобхватен и преминаващ през много и много нива на Аз-а – не само във физическата вселена, но и през Етерните измерения – че съществува специфична и много точна медитация за това. Толкова много духовна сила и безграничност има в нея, че е необходимо и присъствието на Архангелите. Това е Медитацията на 10тия Лъч.

И отново – това не е Светлинното тяло на Мелхизедек – МерКаБа, което беше достъпно еони от време за преживяване и пресъздаване на реалността и чрез което сме слезли в плътните измерения на Земното съзнание; това е новото Светлинно тяло, изцяло кодирано от Махатма Източника, което ще се превърне в модел за хората, и ще промени дори физическите клетки.

10тия Лъч е спускан към нас от самата Монада. (за повече информация виж Духовната Йерархия).

Това ново Тяло от Светлина е много по-фино като вибрация, много по-фина енергия, която обикновено не е „приемана“ от Земята. Ти наистина трябва да промениш своята вибрация, така че Махатма Светлинното тяло да стане реалност тук на Земята. Обикновено наричаме това „повишаване на вибрациите“, но всъщност те стават по-фини.

Тази част от нас никога не е присъствала на Земята в изцяло физическа форма. Имало е единични случаи, когато съзнание далеч отвъд физическата вселена, се е опитвало да достигне Земята, и тези същества наричаме Аватари (пример за такъв е Кришна, същество отвъд всяка представа), но никога преди в тази галактика съзнанието на Монадата не е било интегрирано на физическо ниво. След Сливането с Душата (Третото вътрешно посвещение), което прекодира клетките, това се превръща в модела, към който физическото се стреми. Не душата, а Плана на Душата съдържа тази енергия.

Когато медитирайте върху 10тия Лъч, позволете му да премине изцяло през вашата човешка структура, да се влее и да ви свърже със Земята през вашата Земна чакра (30 см под стъпалата). Това е много важно, защото Земната чакра е незавършена в своята еволюция и трябва да се превърне в отражение на Сърдечната чакра.

Духовният Микротрон също е част от енергията на 10ти Лъч и така ще бъде до края на този Преход.

Единадесети Лъч

Аз Съм Просветлението и Истината

Единадесети Лъч е еманация на енергиите на Новата епоха, на Божествената Майка – следващото ниво за човечеството и Земята. Виждан е като оранжево-розова енергия и е смесица от Първи, Втори и Пети Лъч, с безграничността на Бялата Светлина на Източника.

Единадесети Лъч е много специален, защото е съвсем нова ера в човешките преживявания тук на Земята. Първият Лъч е много устремен и проникващ. Той е омекотен от Втори и отново повлиян като проникващ от Пети. Какво трябва дълбоко да бъде обхванато и в какво трябва да се проникне на това ниво? Бихме могли да кажем, че „премахва останките“. Когато новите възможности се приближават все повече до нас, Единадесетия Лъч е този, който премахва последните бариери.

Един добър начин да работиш с него е да покриеш себе си с нежната му всепроникваща енергия, областта, в която си, цялата Земя. Виж как се появява пласт от блестяща мека оранжево-розова светлина около Земята и как се абсорбира навътре към земното ядро. Това е един идеален начин за балансиране на всичко направено до тук.

Сега нека да се разгърнем от нашата индивидуалност към Нас като част от Духовния Преход, който обхваща прекрасната ни Земя. Ние се придвижваме към Четвъртото Измерение на съзнанието. Тези Преходи са интегрална част от Божествения План и обичайно се случват на Земята с честота от 12 700 линейни години.

Но ние разполагаме с нещо много повече от това „обичайно“. Сега имаме Петте нови Лъча идващи заедно с Божествената Майка да подкрепят нашия Преход. Тя е „Богинята“, за която много говорят, надминаваща неизмеримо много пъти по величие и великолепие местните земни варианти. Божествената Майка е женският аспект на Махатма, на Източника, на Божията Глава, Ади Буда, Парабрама или под каквато и друга мантра/име/звук да го знаете.

Божествената Майка е тази, на чиито лъчи от Светлина и Любов, ние сме пренасяни към Новата Епоха (термин представен ни от Учители на Духовната Йерархия преди повече от 100 години, защото те, приятели, знаеха още тогава какво ще се случи; индианците Хопи наричат същото събитие „Навлизането в 5ия Свят“; Учителят Бабаджи го нарича „Великата Революция“; „Преход“ изглежда да е най-разпространения термин в Земите на червения човек.)

Използването на 11и Лъч за лични цели само, ще откриете, че е малко трудно. Защото той се разширява и разгръща много настойчиво и бързо към цялата картина не само в някои от нейните детайли. Всъщност използването на който и да е от Лъчите или комбинации от тях за лични цели става все по-малко и по-малко възможно.

Тези, които са стъпили здраво в тъмните области на егото, ще трябва или да се приспособят към Плана или да напуснат. И двете възможности се случват в днешно време – или прекрасно разцъфване в Светлината или постоянно пропадане и накрая отпадане от Земята.

Дванадесети Лъч

Аз Съм Източникът

Дванадесети Лъч: Златен, Брилянтен, Омнипотентен, Безграничен, Все-обхватен, Все-проникващ, Любовта на Създателя. Включва в себе си всички Лъчи, всички цветове и честоти, интензитети и характеристики, качества и структури. С все по-дълбокото ни проникване и приближаване към Духа, с напредването на Прехода към обновения живот и съзнание тук на Земята, този Лъч ще представлява все по-основен фокус. Този Лъч е въплъщение на Махатма енергията и е възможно най-висшата енергия съществувала и съществуваща на Земята.

 Когато правим Медитацията на 10ия Лъч, този Лъч и Бялата Светлина на Източника са първите, до които се докосваме и приемаме. Не съществува ниво от Всичко-Което-Е, включително Всичко-Което-Си-Ти, което Златният Лъч на Създателя да не може да достигне. Всичко, което трябва да направиш е да му позволиш да те докосне и благослови.

12 -ия Лъч достига до нас през хилядите от Консулите на Дванайсете – такива като Земната Планетарна Йерархия, така че енергията на Източника да не разруши структурите на приемащите я. Чрез него всички 352 нива от Източника до Земята плюс новите 17 нива, в които Източника се разшири, са хармонизирани, свързани и заредени с живот. 12ия Лъч позволява на всички вас да се превърнете в „алтернативни реалности“ въплъщаващи различни аспекти на Източника.

Тъй като няма ниво, до което Махатма да не може да достигне, включително Нивото на Създателя, към което ти се завръщаш съзнателно или несъзнателно, и заради това качество на Златния Лъч, може да поискаш Махатма да асистира в твоята интеграция и пътуване. Да ти

помогне в изпълнението на твоята Дхарма, най-дълбоката духовна причина да съществуваш, както и твоята отговорност във Вселената.

                                            *****

Теми #божествена #вселена #духовна #душа #езотерика #енергия #закони #космични #Космос #лъч #лъчи #медитация #минерали и кристали #прераждане #причина #хармония #херметични