Планетарни идеи

30 ЛЪЖИ – ЛЪЖИТЕ, НА КОИТО ВЯРВАМЕ

30 ЛЪЖИ – ЛЪЖИТЕ, НА КОИТО ВЯРВАМЕ

Тридесет лъжи – лъжите, на които вярваме. Преди да продължим, ще трябва да дефинираме две основни понятия. Най-просто казано, лъжата е убеждение, мнение или очакване, което не отговаря на действителността. И не е нужно да я търсим на далеч. Лъжите сами идват при нас.

 

Следователно какво означава истината?

„Почти всички нещастия в живота идват от нашата погрешна представа за нещата, които ни се случват.“

Мари Стендал

Научаваме ги от най-различни източници: от родителите си, от приятелите си, от културната среда, в която живеем, дори от църквата, която посещаваме, и те правят живота ни мъчителен в емоционален план, дори непоносим.

За някои от лъжите, които си казваме, знаем, че са лъжи. Но, както споменах, онези, в които вярваме, на практика са се превърнали в наша „истина“, защото сме си служили с тях твърде дълго. Те са най-опасните от всички лъжи, защото рядко ги подлагаме на критичен анализ, ако изобщо го правим. Човек не оспорва онова, което смята за истина.

Но тогава какво е истина? Голям въпрос. Неговият отговор обаче няма да ни споходи тутакси, тъй като истината понякога се открива много трудно. Фактите могат да бъдат изопачавани, макар и неволно, тъй че да подкрепят каквито си поискаме убеждения или лъжи. Спомнете си – само преди броени столетия известните тогава факти са сочели, че Земята е плоска. Убийството на Кенеди е друг чудесен пример.

Дори при наличието на толкова очевидци, снимки и веществени доказателства, специалистите все още не са единодушни колко са били атентаторите, колко изстрела са произведени, откъде се е стреляло и кой стои зад всичко това. Повече от тридесет години след убийството на Кенеди изследователите на „фактите“ все още не са постигнали съгласие относно истината.

С риск да изпадна в класическо опростяване ще кажа, че истината е действителността, такава, каквато е, а не такава, каквато изглежда. Способни ли сме да прозрем неподправената истина в дадена ситуация? Да, ала разграничаването и проумяването на истината са умения, на които човек трябва да се научи. И както при повечето умения, овладяването им понякога е твърде трудно и мъчително.

Но колкото повече се упражняваме, толкова по-добри ставаме. А колкото по-добри ставаме, толкова повече укрепва здравето ни. Колкото по-ясно различаваме истината за себе си и за живота, толкова повече нараства и способността ни да виждаме през димната завеса на собствените си заблуди. Ето едно от уменията, които тази книга ще ви помогне да развиете.

Тридесет лъжи – лъжите, на които вярваме. Преди да продължим, ще трябва да дефинираме две основни понятия. Най-просто казано, лъжата е убеждение, мнение или очакване, което не отговаря на действителността. И не е нужно да я търсим на далеч. Лъжите сами идват при нас. Прочетете всяко твърдение и отбележете вашето съгласие или несъгласие с него, като използвате тази скала: 1 2 3 4 5 6 7
– изобщо нямам мнение напълно съм
– не съм съгласен

Не отделяйте прекалено много време на нито едно твърдение, а посочете отговора, съответстващ на онова, което действително чувствате. Старайте се да избягвате неутралния отговор(4).
1. Трябва да бъда съвършен.
2. Всички трябва да ме обичат и харесват.
3. По-лесно е да заобикаляш проблемите, отколкото да се изправиш лице в лице с тях.
4. За да бъда щастлив, нещата трябват да вървят както искам аз.
5. Причините да се чувствам зле, са извън мен.
6. Мога да имам всичко.
7. Струвам толкова, колкото струва онова, което върша.
8. Животът би трябвало да е лек.
9. Животът би трябвало да е справедлив.
10. Не би трябвало да чакам, за да получа онова, което искам.
11. По същността си хората са добри.
12. Проблемите в моя брак се дължат на партньора ми.
13. Щом бракът ми изисква толкова много усилия, двамата с партньора ми със сигурност не сме подходящи един за друг.
14. Партньорът ми в брака е длъжен да задоволява всичките ми потребности.
15. Моят брачен партньор ми е задължен за онова, което правя за него.
16. Не би трябвало да се променям като човек, за да подобря брака си.
17. Партньорът ми в брака би трябвало да е като мен.
18. Често правя от мухата слон.
19. Често приемам нещата лично.
20. За мен нещата са или бели или черни.
21. Често от дървото не виждам гората.
22. Миналото предопределя бъдещето.

23. Често възприемам нещата, като се ръководя от чувствата си, а не от фактите
24. Божията любов може да бъде заслужена.
25. Бог мрази греха и грешника.
26. Тъй като съм християнин, Бог що ме пази от болката и страданието.
27. Всичките ми проблеми са предизвикани от греховете ми.
28. Мой дълг като християнин е да удовлетворя всички нужди на другите.
29. Мъчителните чувства, като гняв, потиснатост и тревога, са знак, че не вярвам достатъчно силно в Бога.
30. Бог няма да има полза от мен, ако не съм духовно силен.
Всяко едно от тези твърдения е лъжа и показва как се само заблуждаваме. Ето защо, колкото по-несъмнено е съгласието ви с тях, в толкова по-голяма степен приемате лъжата. Прегледайте отговорите си и отбележете всяко твърдение, на което сте дали 5, 6 или 7 точки. Това са лъжите, в които сте най-склонни да вярвате, и тъкмо на тях би трябвало да обърнете най-голямо внимание, докато четете тази книга.
Бих искал да добавя едно важно предупреждение във връзка с истината. Мисля, че определени истини, т.нар. „вечни истини“, които дават цел, смисъл и съдържание на живота, могат да се научат само с помощта на духовни средства.
Истината е като айсберг. Онова, което можем да научим от всекидневния си опит, е само нейният връх -само него можем да познаем сами. За да познаем обаче по-дълбоките, духовните истини за живота, които се крият под повърхността, е нужно да разчитаме на по-голяма сила от нас самите. Изглежда замисълът е бил такъв.

За да научим притежаващите най-голяма мощ, жизненоважните истини, трябва да се осланяме на тази, по-голяма от нашата сила.
Из книгата „Лъжите, на които вярваме“ – Д-р Крис Търман

Теми #30 лъжи #заблуда #истина #коя е истината #лъжа #лъжи на които вярваме #собствени лъжи