Анализирай с Красимир Куртев

МАГИЯТА НЕ СЕ РАЗВАЛЯ, ТЯ СЕ ХАРМОНИЗИРА

Магията не се разваля, тя се хармонизира. Магията, която аз наричам Агресивната негативна атака (А.Н.А.), влияе основно върху човешкото астрално и ментално тяло.

ПРОДЪЛЖЕТЕ
КРИСТАЛИ ЛЮБОПИТНО

МИНЕРАЛОКРИСТАЛНАТА РЕШЕТКА – ДНК

ДНК е шифърът, който определя как ще изглеждаме, кои ще станем и как ще растат нашите клетки и органи. Но ДНК не се ограничава до информацията за нашите физически характеристики.

ПРОДЪЛЖЕТЕ