Анализирай с Красимир Куртев

РАЗМИСЛИ НА ПО ЧАШКА ДУХОВНОСТ

Размисли в чашка духовност, седнали на масата просто така, вдигаме наздравици за онази духовност, която все повече ни липсва. Все повече ме обзема едно странно чувство…

ПРОДЪЛЖЕТЕ