Анализирай с Красимир Куртев

МИНЕРАЛИ И КРИСТАЛИ – ЧОВЕШКИТЕ МЕРИДИАНИ

МИНЕРАЛИ И КРИСТАЛИ – ЧОВЕШКИТЕ МЕРИДИАНИ

Може би повечето от вас сами се убеждават, че алтернативната медицина е толкова необятна в сравнение с ортодоксалната. Още от времето на Авицена лечението с минерали и кристали е дало на човечеството стотица хиляди рецепти, които действат безотказно.

В тази публикация ще обърна внимание най-вече на първопричината. Лекарите се насочват директно към причината – заболяването на даден орган, холистичната медицина търси първопричината и след това причината. Заради това се прави замерване на човешките меридиани.

Човешките меридиани представляват линиите на електромагнитната сила, която е опора на жизнената енергия. Всеки от тях принадлежи на даден орган.Те са двустранни и симетрични,провеждат енергията в дълбочина на тялото. Можем да ги определим като двуполюсни магнити.Техният път започва или завършва в крайните точки на крайниците.

Много от знахарите, алтернативни лечители, биоенерготерапевти, занимаващите се с Рейки и др. , не знаят че тялото е обвързано с определени меридиани. Енергията може да бъде блокирана в една точка.Тогава тя ще се натрупва в излишък и ще създаде симптома „болка“. И обратното,при недостиг ще се стигне до отслабване на съответния орган.Болестта се проявява като следствие от разстройване на движението на енергията.По протежение на главните меридиани са разположени т.нар.командни точки, в които има точки за възбуждане и точки за успокояване.

Олег Черне в „Цзе Кун” описва много добре неща засягащи човешките меридиани:
„Всъщност, знанията за меридианите са свързани с геометричната концепция, като първоначално меридианите в краката, ръцете, тялото и главата са разположени точно като меридианите на Земята. Всеки меридиан има три нива на усилието: той може да има усилие ци, усилие дзин и усилие шън. Не е правилно да се казва, че в меридиана има енергия ци. Меридианът се характеризира с усилието на енергията, а не с наличието или липсата на енергия в него.

Меридианите са разположени около крака, сякаш около цилиндър. Затова ако вземем меридиана на черния дроб, то този меридиан се нарича «меридиан на черния дроб с усилие ци». Меридианът с усилие ци дели крака ни на 12 части.

Меридианът на черния дроб с усилие шън е разположен по централната ос на цилиндъра, в който е вписан крака ви. Какво виждаме тук? Всички меридиани с усилие шън са разположени по оста и създават отделна система от меридиани, които се наричат «алхимични меридиани» и се отличават със свои собствени честотни характеристики.

Меридианът от позицията на усилието дзин е ъгълът, който се получава между централната ос и меридиана с усилие ци. Именно това усилие създава условията за функциониране на 8-те меридиана.

Тук определихме две много важни понятия: доколко меридианът ни е напълнен и доколко е центриран. Всеки меридиан е формула и в зависимост от тази формула, всеки от меридианите ни има собствена спирала. Тази спирала се създава от всички обозначени усилия.

Какво напълва меридиана? Само два съда — или ходилата, или корема. Затова в началото се учим да свързваме точките на напълване — ходилата и корема, и това е свързано с напълването.

Какво определя напрежението? Първо — органът и второ — началната точка на меридиана, която задава импулса. Трябва да се научим да създаваме напрежение в тези зони. Първоначално се учим да увеличаваме напрежението в палците на ръцете и краката до момента, в който корема ни ще може вече да определя вибрацията на всеки меридиан.

Напрежение се създава и в областта на диафрагмата и областта на лактите и коленете, но с тях може да се работи едва след като сме успели да изявим оста. Трябва да сме наясно, че човек има точки на напрежение, а меридианите са условни. Затова когато започнем да разбираме меридианите, или се основаваме на хаотичното проучване на случайни явления, или трябва да разбираме геометрията.

При създаването на геометрията, получаваме три различни условия на напрежение, които създават различни групи меридиани. В резултат на това имаме шест типа напрежение в тялото и още едно напрежение на оста (седмо). Оттук възниква и ритъма, който определя съществуването ни.

Затова даоистката медицина разглежда, преди всичко, 7 системи на тялото (и не повече), които имат идентификационен код на напрежение. Това са следните системи: кожна, мускулна, кръвоносна, костна, сухожилна, към тях се прибавят репродуктивната система и системата за управление (или ендокринната система). Всички останали системи, включително и нервната, се явяват зависими.

Трябва да знаем, че когато изучаваме меридианите, най-простото нещо е да разберем меридианите от позицията на напълването. Второ — от позицията на пропорцията, когато разглеждаме строежа от позицията на Ин-Ян, от позицията на У-Син. След това — от позицията на оста, после от позицията на пространството, напрежението и най-накрая — от позицията на ритъма. В резултат на това получаваме една схема, на която се основава цялото изучаване и която следват хората, които се занимават с изучаване.

Затова когато разглеждаме меридианите, трябва да разбираме накъде се движим и защо ни е необходимо да изучим тялото от гледна точка на пропорцията и геометрията. Затова макро и микрокосмическата орбити се изучават с цел да се от центрират меридианите. И естествено всяко усилие се разглежда от позицията на управителя му. За усилието ци — корема, за усилието дзин — гърдите, за усилието шън — главата и съзнанието. Те се наричат цинобърни полета. Всяко цинобърно поле има свой управител.

Такава е общата схема на съществуване и работа на меридианите. Ако искаме да я опознаем, трябва да започнем не с изучаване на меридианите, а с разбиране на схемата на функционирането им. Това разбиране не е пренесено в съвременната концепция за меридианите заради бързото създаване на китайската медицина по волята на Великия вожд.”

Примерно, ако един биоенерготерапевт не знае, всички меридиани, съответните звена от точките им, може да направи много неприятна услуга към реципиента. Нещо повече, не правилното боравене с така наречените лъчи от минерали и кристали може да доведе до разграждане на положителната енергия – Ци. Прокарването на даден лъч по съответните линии – меридиани дава възможност да направите диагностика на даден орган или група такива.

Ето и схеми на меридианите на човешкото тяло:
1. Меридиан на черния дроб
2. Зачатъчен меридиан
3. Управителен меридиан
4. Меридиан на тънкото черво
5. Меридиан на тройния нагревател
6. Меридиан на сърцето
7. Меридиан на стомаха
8. Меридиан на пикочният мехур
9. Меридиан на перикарда
10. Меридиан на жлъчката
11. Меридиан на дебелото черво
12. Меридиан на далака
13. Меридиан на бъбреците
14. Меридиан на белите дробове

„Ако вземем за пример меридиана на черния дроб, ще се сблъскаме с едно разположение, което не е нищо повече от просто обозначаване на посоката на енергията някъде в областта на черния дроб, където има множество допълнителни пътища, които, сякаш, някъде се губят. Как може един меридиан да се губи? Меридианът е константа. В него може да няма енергия, но самият меридиан има собствена природа и схема. И тя е съвършена независимо от несъвършенството на енергията в някои отделни случаи.

След това ако разгледаме мускулно-сухожилния меридиан на черния дроб, ще видим набор от сухожилия и мускули, който при внимателно разглеждане представя напълно различна схема на меридиана и се основава на движението на енергията ци-дзин, а не на ци-ци, когато разглеждаме просто меридиана.

Може би ще има възражения , че съществуват точки, които разкриват активизирането на един или друг меридиан. Да, наистина има точки, но над половината от тези точки нямат фиксирано значение.

Попитайте който и да е опитен специалист по китайска медицина за някой прост (според китайската медицина) меридиан на черния дроб или меридиан на белия дроб. Нека да ви каже колко точки използва в процеса на лечение. Вероятно ще ви отговори: две или три.

И наистина нито един истински иглотерапевт никога не използва и дори не може да използва всички точки. Колкото по-високо е нивото на лекаря, толкова по-малко точки използва той, тъй като разбира с какво трябва да работи, а не мушка в онези «плаващи» точки, които трябва да търси. Онези, които смятат, че използването на много точки е знак за майсторство, просто мушкат в тялото и създават по-скоро не терапевтично, а психологическо въздействие.” Още един блестящ пример от Олег Черне.

Същото е и при биоенерготерапевтите, както и минералолечителите. Реципиента гледайки инструментаиума на така нареченият лечител, първият приема психологически лечението, ала болният орган си остава болен, тъй като е лишен от истинската терапия.

Десислава Манева споделя, Д-р Калахан открива техниката 1980 г., работейки с пациентка, страдаща от силна фобия от вода.
Освен страхът й от вода я измъчвали и постоянно главоболие и кошмари. В търсене на помощ
пациентката обиколила много психотерапевти – без резултат.

Д-р Калахан се опитвал година и половина да й помогне по конвенционалния метод, но не успял. Докато един ден не стъпил отвъд границите на психотерапията.

По това време той изучавал усилено енергийната система на човека (позната от китайската медицина) и решил да потупа с върха на пръста си точка, намираща се под окото на пациентката (всъщност това била крайната точка на стомашния меридиан). За това си действие той бил провокиран от оплакването й, че я боли стомахът.

За негова изненада след като потупал точката под окото й пациентката започнала изведнъж да твърди, че притесняващите я мисли относно водата изчезнали и за доказателство слязла до басейна, намиращ се на близо, и започнала да си пръска вода в лицето. Никаква фобия. Никакво главоболие. Всичко изчезнало, дори кошмарите й не се върнали повече. Според Крег фобията на пациентката се дължала на следното:

Когато тя усещала страха си, потокът на енергията, течаща през стомашния меридиан, се блокирал. Този енергиен дисбаланс бил причина за острото й емоционално състояние. Потупването под окото й изпратило импулси по стомашния й меридиан, което върнало естествения ход на енергийния поток в него. Така се балансирали и емоциите на пациентката.

Корейският, професор Ким Б. Хан, открил че меридианните малките канали при някои видове животни се формират до 15 часа след зачеването. Това предполага, че функционирането на меридианните системи оказва влияние на преместването и пространствената ориентация на вътрешните органи. Поради това че меридианите се свързват към генетичния контролен център на всяка клетка те също играят важна роля при репликацията и диференциацията на всички клетки в тялото.
.

В заключение не гледайте на пумпозните реклами и обяви за велики майстори по рейки или биоенерготерапевти. Може би си спомняте една мъдрост, когато дядото води своето внуче първо да един чудесен орех отрупан с много плодове – непокътнат и след това го отвежда до другият орех, състарен, сух и обрулен. Тогава дядото се обръща към детето и рекъл:

„ – Ето това е истинското дърво! Защото са му обрулени орехите, значи тези плодове са били ценни за хората.”
В публикацията са използвани пасажи от Д-р Калахан

Източник: МАГИЯТА НА КАМЪНИТЕ

Тест за наличието на Магии

Теми #лечение с кристали #минерали и кристали #човешките меридиани