Анализирай с Красимир Куртев

МАГИЯТА – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

МАГИЯТА – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Какъв е начинът за “правене на магия”?

Теория и практика на магията непрекъснато се развиват. В наши дни това, което създателите на лоши магии извършват, е “връзване” на даден човешки организъм към някакъв или няколко енергийни консуматора, които изсмукват биологичната или здравната вълна. Какъв е начинът за “връзване” на човешкия организъм към енергиен консуматор?

 

Най-често се случва следното: имате зъб на някого. Отивате при човек, който се занимава с подобен род влияния. Чували сте, че прави магии. Естествено, първоначално той отрича. Казва, че не се занимава с направа, а с разваляне на вредни въздействия. В крайна сметка се съгласява, когато увеличите заплащането и успеете по някакъв начин да го убедите. След това иска да занесете някакви предмети на “вашия враг” или снимка, в краен случай имената на човека и майка му.

Независимо какъв предмет ще занесете на “жертвата”, той кодира върху него честотна отрицателна вълна по определен отрицателен честотен канал според вида на вашето желания или според т.нар. “магия”. “Магията” може да бъде за любов, за пари, за семейство, т.е. да няма семейство, да няма щастие, да няма благополучие, да няма здраве, да няма нормално отношение към вас от околните и обратно, да се получават психични отклонения, безплодие, неразбирателство, омраза, незачитане, безпрекословно подчинение на човека, който е предизвикал въздействието, да се получава постоянно изразена физическа или психическа болка, или пък и двете, да се фалира всяко начинание и др. В повечето случаи въздействията са смесени.

Всяко нещо, всеки предмет, с който сте имали пряк контакт, може да стане носител на отрицателна информация (т. нар. муска). Това е съвсем елементарно, тъй като не е никакъв проблем честотната вълна на предмета, носител на вашата вълна, и върху оставащата честотна строго индивидуална вълна на вашия организъм да се въздейства с отрицателно честотно наслагване. Наслагването върху носителя на вашата вълна превръща предмета в муска (носител на отрицателна енергия).

Много хора мислят, че муска и магия са едно и също нещо. Но това не е така! Муската е носителят на отрицателна информация и тя може да бъде абсолютно всичко, което носи някаква информация за човека или вълната на дадения човешки организъм. Магията е въздействието, което муските оказват върху даден организъм или група хора. Магията е една, докато муските може да са много. Те са носители на отрицателна енергия.

Муски могат да бъдат: коси, конци, нокти, кожа, хартия, козина, сапун, дрехи, щипки, течности, пари, накити, храна, яйца, игри, остри предмети, кукли, дървета, билки, живак, различни видове тежки метали, перушина, част от птица, жаба, прилеп, част от тялото на умряло животно, част от тялото на умрял човек, кръв, менструална кръв, ушен секрет, маточен секрет, рибешки вътрешности, влакно, зъби, възли, змийски яйца, люспи.

Отрицателно въздействие може да се осъществи и чрез кодировка по мисловен път, “връзване” на геомрежа, към радиоактивни вещества, към токсични вещества и отрови, към магнита земна отрицателна енергия; връзване към изкуствено предизвикана магнитна енергия, чрез муски и предмети, символи на тайните общества, ритуали и предмети на Сатанинските секти и т.нар. Гримоари (книга, в която са описани всички магически въздействия) и др. Естествено могат да се използват много други видове муски и те да са коренно различни от посочените тук.

След определен магически ритуал невинен на вид предмет се превръща в отрицателно зареден носител, който постепенно изчерпва нервния флуид, а от там и жизнената енергия на “жертвата”. Първото, което може да се забележи при човек с такива наслагвания, е огъване на астралното му тяло.

Около физическото тяло на човека има още няколко фини тела. Общо те са 7, но основните са:

– Физическо тяло

– Астрално тяло

– Ментално тяло

– Етерно тяло

Магията всъщност представлява енергиен пробив на етерното и менталното тяло, което достига до астралното. Астралното тяло се свива и огъва. Жертвата става податлива към дразнители и заболявания, усеща цялостна отпуснатост и отпадналост. Нарушава се минералният дисбаланс на организма, силно отслабва имунната система. Ако не се вземат бързи мерки за нормализиране на дисбаланса между телата, може да се стигне до енергиен удар с необратими последици.

Психични въздействия и атаки

Хората у нас не са толкова обект на въздействието на ниско честотните физикални вълни (магии), колкото на различни видове психически въздействия, психични атаки, влияния и др.

Между тези две външни намеси в живота на индивида има голяма разлика. При магията трябва да има някакъв материален носител (муска) на енергия или информация, докато при психичните въздействия обикновено се използва като оръжие психиката на самата жертва. Към този вид спадат натрупвания, които народите познават от стотици, хиляди години. Това са т.нар. урочасвания, лоши очи, клетви, негативни въздействия.

Принципът на прехвърляне на негативни енергии и влияния е следният. Всеки човешки организъм приема космическа енергия през фонтанелата на главата си. На това място се намира и “бай-хуей” – една от основните биологично активни точки на вътрешната циркулираща енергия в организма, която в различни учения е наричана “чи”, “ци”, “цигун”, “прана” и т.н. В хода на десетгодишните си изследвания съм установил, че най-често мъжете приемат положителната енергия с лявата си ръка, а отрицателната енергия отдават с дясната.

Същото е и с левия, и с десния крак. При жените е точно обратното – дясната ръка е “положителна”, а лявата – “отрицателна”. Тяхното съотношение е различно, в зависимост от състоянието на енергийния баланс на организма в даден момент, т.е. правилно ли циркулира енергията на меридианите.

Космичната енергия, приета през фонтанелата, се отдава чрез очите, говора и мисълта. От индивида зависи по какъв начин, с каква цел ще я трансформира и къде ще я вложи или насочи.

Лоши очи – Урочасване

Урочасването например е вид прехвърляне на доза отрицателна или положителна енергия чрез очите. То може да бъде както съзнателно, така и несъзнателно. Урочасването не се дължи винаги на лоши мисли и завист. То може да бъде резултат на прекалена любов и гордост. В моята практика съм срещал урочасано от майка дете.

Разбира се, че и последиците от това са по-тежки. Тази форма на урочасване действа еднакво силно и върху хората, и върху животните.

Прехвърлянето на негативна отрицателна енергия чрез говора е познато като “клетва”. Ето един от най-невинните варианти. Двама души говорят да трети, който не е при тях. Говорят доста дълго и въпреки, че третият отсъства, ако той е по-чувствителен към всякакъв вид енергийни вмешателства, може да се получи главоболие или някакви други усещания за дискомфорт. Съвсем фиктивно обяснявам случаите с главоболие, тъй като този симптом е най-често срещан в подобни случаи.

Всеки от нас се намира в непрекъснат енергиен обмен с околните. Например ако сте в компания, в която има човек с когото не се понасяте, вие прехвърляте някаква отрицателна енергия по мисловен път към него, той прехвърля към вас. Това обаче най-често не рефлектира директно върху вас самите, а върху вашите по-фини тела, най-осезаемо върху етеричното тяло.

Това прехвърляне на негативни енергии не във всички случаи е целенасочено. Обикновено човек не осъзнава, че прехвърля такава доза негативна енергия. Та кой от нас не се е карал с близките си? По принцип в такива случай изобщо нямаме намерение да им навредим. Но дори при едно обикновено скарване се получава прехвърляне на негативна енергия към хора, които иначе обичаме.

Затова, когато се стигне до конфликт, опитайте се да спорите без да се ядосвате, без да влагате силни емоции. Понякога това е доста трудно, но не е и невъзможно. И още един съвет. Природата обича равновесието. Затова ако все пак сте допуснали да прехвърлите доза негативна енергия към някого, съзнателно след това трябва да направите добро, за да нормализирате вътрешния си енергиен баланс.

Приложени референции ТУК

Преди време имах възможността да видя сатанински олтар, който ме порази с неговите послания чрез семантиката…Над 80% хората са зомбирани… Първи симптоми, гадене, дискомфорд в областта на слънчевият сплит.

снимка: Enzzo Barena

Магия наречена Завист – Блокиране, изчистване и защита

Теми #болка #лоши очи #магии #носител на отрицателна енергия #теория и практика на магията #урочасване