Анализирай с Красимир Куртев

Как навлизат демоните

Как навлизат демоните

 

Демоните са неканените гости. Те са духовни същества, врагове на божествени и смъртни. Техните цели са да изкушават, заблуждават, унищожават, осъждат, замърсяват, да упражняват натиск, да се  противопоставят, да контролират, да крадат, да убиват и да разрушават човешките същества.

Демони и освобождение         

Мнозина от вас отхвърлят с насмешка, когато се заговори за демони и зли духове. Разбира се това е право на всеки да изложи мнение. Въпреки това демоните съществуват  независимо от гледните ни точки.  Ще се опитам да илюстрирам наличието на зли духове.

В пространството протичат паралелно две енергии – фини частици, положителни и отрицателни (негативни). Повечето от вас ги припознават с източните им наименования Ян и Ин. Дали е позитивна едната и негативна другата енергия това е без значение. В зависимост от човешкото поведение дори позитивната енергия се превъплъщава в демонична енергия. Дори предметите трансформират енергиите като например, обърнати вилици и ножове с остриетата на горе, ъглите, отвореният капак в тоалетната и прочие.

Демоните влизат през „отворени врати”, когато получат възможност за това. Трябва да има отворена врата. С други думи, демон не може да влезе в даден човек просто, докато той се разхожда по улицата, нито човекът просто така може да налети на някой демон, който си търси „дом“. Организацията на демоничното царството му дава способност да общува всеки един от нас лично. Няма човек по лицето на земята, който да убягва от погледа му. Той замисля план, как да разбие живота на всеки един. Тъжно е да разберем, че ти и аз сме мишена за злините на демоните. Но, как той успява да си проправи път в нас? Чрез нашите грешки или грехове, разбира се.

Как проникват демоните

Демоните влизат през врати, които ние сами им отваряме чрез грехове. Същото нещо може да се случи с всеки, който самоволно съгрешава. В Галатяни 5 гл. намираме списък със седемнадесет „дела на плътта“. Това включва греховете на прелюбодейство, блудство, алчност, омраза, гняв, завист, убийство и пиянство. Франк Д. Хамънд пише: Докато съм служил с освобождение през годините, съм срещал демони, които отговарят на всяко от тези описания. Каква връзка съществува между делата на плътта и делата на демоните? Когато един човек се подаде на изкушението, той съгрешава в плътта. Чрез такъв грях се отваря врата за нашествие на врага. Тогава той се сблъсква с комплексен проблем – плътта и Демона.

Злите духове нямат чувство за справедливост. Те никога не се колебаят да се възползват напълно от периоди на слабост в живота на даден човек. Разбира се, един от най-уязвимите периоди в живота на повечето хора е детството. За своята протекция, детето е напълно зависимо от другите. Няма спор, че болшинството от демоните, които съм срещал по време на моето служение, бяха влезли в хората по време на тяхното детство. Вярващите родители трябва да разберат отговорността си да защитават своите деца, както и да ги освобождават от демонична опресия. Един от първите въпроси, които задавам на хората, преди да им послужа е: „Какви бяха твоите взаимоотношения с родителите ти през детството?” В болшинството от случаите този въпрос отваря врата за цял куп оплаквания и обвинения към родителите.

Много често съм чувал отговори като този: „Баща ми беше алкохолик.” После хората продължават да изреждат различни други страхове. В списъка често влиза несигурност, бедност, тъй като техният баща е бил неспособен да снабдява или е похарчвал доходите на семейството, за да задоволи своите похоти. Когато детето израсне в такова семейство, то е объркано и засрамено. Най-бързият начин да разбереш какви врати са били отворени за демоните, е да чуеш разказа на съответния човек за неговото детство.

Духовете – Как да ги разпознаем

Ние можем да се научим да откриваме злите духове, като наблюдаваме, какво те причиняват на хората. Някои от най-често срещаните симптоми за наличие на духове в даден човек са следните:

1.Емоционални проблеми. Или: Постоянно повтарящи се смущения в емоциите. Някои от най-често срещаните смущения от този вид са негодувание, омраза, гняв, страх, отхвърляне (чувството да си отхвърлен и нежелан), самосъжаление, ревност, депресия, безпокойство, малоценност и несигурност;

  1. Умствени проблеми: Смущения в ума и мисловния живот, като умствен тормоз, мудност, нерешителност, компромис, объркване, съмнение, рационализиране и загуба на паметта;
  2. Проблеми в говора: Изблици и неконтролирана употреба на езика. Сред тях са лъжа, проклинане, богохулство, критицизъм, присмехулничество, роптаене и клюкарстване.
  3. Сексуални проблеми: Повтарящи се нечисти мисли и действия във връзка със секса. Към тях са фантазиране на сексуални преживявания, похот, сексуални извращения, хомосексуалност, блудство, кръвосмешение, предизвикателно поведение и проституиране.
  4. Пристрастяване: Най-често срещаните пристрастявания са към никотин, алкохол, наркотици, лекарства, кофеин и храна.
  5. Физически слабости: Много заболявания и физически страдания се дължат на дух на немощ (виж Лука 13:11). Когато бъде изгонен дух на немощ, често се налага да се молим за изцеление на уврежданията, дошли в резултат от неговото действие. И така освобождението и изцелението са тясно свързани помежду си.
  6. Религиозна заблуда: Въвличането в религиозна заблуда, в каквато и да е степен, може да отвори врата за демони. Известно е, че предмети и литература, идващи от източници на религиозна заблуда могат да привлекат демони в даден дом. Фалшиви религии – например: източни религии, езически религии, философии, философски науки (включително йогийски упражнения).

За освобождаване (контрол) от демоните може да ме потърсите на следните координати:0897 339585 и 0887 392139

Следва продължение…

Използвани фрагменти от книгата „Прасета в хола“ – Франк и Ида Мае Хамънд

Премахване на демони от тялото

Теми #демон #демони #демонични сили #енергии #зли духове