Анализирай с Красимир Куртев

СЕБЕТВОРЕНИЕТО – ИЗВЪН ЛЕТАРГИЯТА НА МИСЪЛТА

Себетворението е нашата мисия, целта на живота, който ни е даден даром. Себетворението е изграждане на мисловната ни дейност върху здрава основа.

ПРОДЪЛЖЕТЕ