Анализирай с Красимир Куртев

ПРИЯТЕЛСТВОТО – ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ

Приятелството – възход и падение. Приятелството е нещо по-постоянно, по-неизменно, по-принципно, по-твърдо, по-целенасочено, по-утвърдено във времето.

ПРОДЪЛЖЕТЕ