Минерали и Кристали

ЗА АМУЛЕТИ – МИТОВЕ ИЛИ ЛЕГЕНДИ

Използването на минералите и различни видове метали ,вграждането на положителна енергия, закодираното на специални параметри строго специфични за определен човек като украшения с цел предпазване от негативни въздействия, запазване на цялостна чистота на полетата и много строго специфични случай има твърде далечна история…
Амулети е имало още в древността, във всички познати култури – Шумер, Египет, Вавилон, Гърция, също и по нашите земи.

Във Варненското съкровище, датирано 6000 г. пр.н.е., има украшения, очевидно използвани с такава цел; намерени са талисмани, изобразяващи бог Тангра – IYI, които са носели бойни и ловни успехи, а столицата ни Плиска е била пазена от орел, изсечен от камък, в кръг, символизиращ слънчевия диск.
Често съвременният човек не е наясно кой камък от съществуващите каталози да предпочете и кой наистина отговаря на неговия характер. Често недоумението е предизвикано от неяснотата по въпросите за “амулети” и “талисмани”.

Смята се, че двете понятия са синоними, но в действителност истината е друга. Амулетът е вид украшение или тотем, който подсилва положителните сили на индивида.
Самата дума амулет идва вероятно от латинското amorili, което означава отблъсквам, отклонявам, т.е. амулет е нещо, което отклонява и отблъсква злите сили. Амулет – лат. Amuletum – “висулка”, малък предмет, носен на шията за защита от нещастия и болести.

Не напразно индианците са носели такива накити, изработени от дърво, кожа, камъни, различни пера от птици и т.н., чието единствено предназначение е било да помогнат личността да опознае себе си и да се свърже в единен ритъм с положителните енергии на Вселената.
Докато талисманът е символ, който предпазва отделния човек от зловредните влияния на околната среда и заобикалящия го свят. Талисман – фр. Talisman – Предмет, предпазващ от нещастия и носещ на притежателя си щастие и успех, дори му придава свръхестествени сили.

Препоръчително е амулетът/ талисманът да се изработва индивидуално за съответния човек или проблем. Индивидуална изработка на амулети, талисмани с подходящ материал (злато, сребро, мед) според изискванията на конкретния случай и негов притежател. За изготвянето и избора на най-подходящ амулет, талисман, кристал за конкретния човек е необходима неговата рождена дата и задълбочено разглеждане на строго специфичните параметри на даденото лице. Важно е да се има в предвид, че неправилно избран или амулет/ талисман може да доведе до отрицателен аспект на неговата вградена сила.

Загуба на талисмани и амулети

Кодирането на амулет или талисман е вид влияние върху полето на дадена личност независимо дали е индивидуален или универсален / които може да се носи от всекиго, но е напластен с определени положителни задания/ е свързано с програмиране на предмета и се създава специална енерго- информационна връзка.

Предмет може да се кодира за постоянно строго индивидуално за дадена личност в този случай се задават параметри които работят максимално за притежателя си. Когато котировката е направена за определен случай , тя е нетрайна , талисмана и амулета се носят определен период от време при което се създава естествено общо поле за определената ситуация.
Благодарение на заданията и създадените полета талисманите и амулетите действат.

В случай когато те биват загубени или откраднати, полето нарушава своята структура , изкривява параметрите си и вече не може да се говори за хармоничност. Дисхармонията създава негативни структури които започват да действат отрицателно на даденото лице. Когато се претърпи такъв род събития е задължително правило да се отиде при специалист които да прекъсне енергийната връзка и да върне хармонията на полето, изготвя се ново задание кодира се върху предмет– талисман/ амулет и започва да се съхранява в къщи, без да се показва или разгласява.

„От най-древни времена хората са се стараели да се предпазят от болести, смърт, заплаха от врагове, опитвали са всичко. Но всеки народ е имал мъдри хора – шамани, друиди, хора които са разбирали езика на Земята и са помагали на другите – независимо дали са обикновени хора или царе. Още от онези времена малките предмети, които човек може да носи в себе си осигурявали непрекъсната защита срещу всичко лошо и опасно.
Какво представляват талисманите?

Талисманът е предмет, които помага само за една дейност – дали ще е за учение, при пътуване, или за работа…. той трябва да е предназначен именно за нещо конкретно.

Какво представляват амулетите?

Амулетите се изработват за много и различни желания. Те не са ограничени колкото талисманите. Амулетът осигурява късмет, успех, щастие, любов, работа, пари, успешен бизнес, отлични семейни взаимоотношения и всички останали желания, които има човек, като основаната цел на амулета е да ги осъществи.

„ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ ГЕНЕРИРА ЕНЕРГИЙНА СИЛА, КОЯТО СЕ ВРЪЩА ПРИ НАС В ПОДОБЕН ВИД И КОГАТО ИЗБИРАМЕ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО НОСЯТ ЩАСТИЕ И УСПЕХ НА ДРУГИТЕ, ПЛОДЪТ НА НАШАТА КАРМА Е ЩАСТИЕ И УСПЕХ.“

Теми #алхимия #артефакти #магически #моно кристална #хесксегоналната