Езотерика

ВРЕМЕ – ПРОСТРАНСТВО – КОНТИНИУМ

ВРЕМЕ – ПРОСТРАНСТВО – КОНТИНИУМ

Преди прочетете, как стоят двете времена, пространството – континиум и линейното време, бих желал да ви представя кратка информация, що е това Пространство – време предоставено от Уикипедия:
Пространство-време е физически и математически модел, който комбинира пространството и времето в единен пространствено-времеви континуум. В съответствие с теорията на относителността, Вселената има 3 пространствени и едно времево измерение.

Сега да разгледаме, какво всъщност се случва

ПОНЯТИЕТО

Понятието пространство-време е допустимо и в класическата механика, но в нея обединението е изкуствено, защото времето се разглежда като постоянно и универсално и независимо от движението на наблюдателя. В теорията на относителността времето е неотделимо и равнозначно на останалите три координати и зависи от движението на наблюдателя.

Броят на измеренията, които са необходими, за да се опише Вселената все още не е ясен. М-теорията предлага 11. Все още те не могат да бъдат доказани експериментално.

Времето е един от най-големите помощници в процеса на еволюцията. Неговите качества да подпомага при промени и развитие, да създава условия за реализиране на всяка мисъл и за градация на всички възможни надежди.
Физическите проявления на трето измерения са пряко свързани с времето, защото мисълта тук се случва благодарение на последователност от действия, които обикновено са с различна дължина във времето и нямат моментно проявление.

Във Вселената времето се дели на няколко вида времеви-пространствени линии или реалности, за да може времето да е организирано с всяко действие, което се случва и тези действия да градят синхронността на времето, дори когато се осъществяват пътувания в него:

А0-сега (този момент, този час, този ден) и 0-тук (в тази реалност, на тази планета, на този обект). Обикновено в това времево поле стартира пътешествие и преместването във времето. То може да бъде осъществено с помощта на наблюдател (контрольор на мисията), който да е в А0 и да е времева точка за връщане или синхронизация при наличие на усложнения в целенасочеността на пътуването.

B0-минало, за което примерно наблюдател от А0 ще може да се сети, или за което ще има знания като част от информационното поле на А0.

C0-бъдеще, което може да се сънува, предсказва, мечтае и знае от А0.
B0 и C0 не са теоретически и практически достъпни в пътуване във времето, без да се нарушават някои от основните познати за човечеството закони на физиката. B1 и C1 са времевите пространства, където пристига пътникът. В повечето случаи B0 и B1 са почти идентични с цел пътешественикът да работи в среда, в която има последователност в действията и позната времева реалност.
bN (cN в бъдещето) е многоизмерно и разнопосочно времево поле.

Прекалено далече е от B0, за да позволи на пътешественика да се ориентира и да осъществи, която и да е мисия, но може да бъде използвано за създаване на паралелни вселени. Чрез паралелните вселени може да се осъществи всяка въображаема или случила се реалност и паралелизмът позволява да има различна последователност в действията, което не променя нищо в А0, ако пътуването е в миналото.

Добре усвоените качества на генно заложените чувства за многоизмерност и широка възприемчивост позволяват на хората да организират последователности във времето, които с прецизност, концентрация, знание и внимание могат да бъдат осъществени така, както са помислени или визуализирани.

Ако някой знае точно, в коя пространствено/времева линия ще попадне и я познава добре, може да реализира, чрез синхронизация и последователност всичко, което е част от мисията, но с липса на целенасочена организация може веднага да промени нещо, което да промени прегресивността на действията.

Някои хора мислят, че времето е нещо, което оказва непроменливи събития и неговото положение е статично, затова понякога се чувстват ограничени от него. Това може да е така от една гледна точка, но тази гледна точка е само от времево/пространствена линия A0. Ако пътешественик във времето остане в Bn или Cn, той може да повлияе на развитието на A0 и да промени хода на действията там.

Животът му ще протече по друг начин в друго време/пространство, но ако е в b1 или c1, може да е сходен на изживяния до момента в А0 живот. Телата могат да се преместват в различни времеви линии без да сменят пространството, също както могат да се преместват в пространството без да сменят времето.

Това става следвайки последователността на действията от две различни реалности и ставайки част от вселенската синхронност в друго време или място.
Пример: Стоя тук и сега, но искам да бъда тук в момента, който е бил преди 200 години. За да го направя, изграждам последователност от два различни начина на трептене, които са от различно време и място. Един от методите за това е менталното свързване с резонираща времева и пространствена точка от минал или бъдещ момент, която следва след моя сегашен момент на съществуване.

Движението във времето и пространството, което обикновено е назад, се случва благодарение на резонанса, който се получава между нас и времевата или пространствена линия, с която се свързваме. Не е задължително тя да е позната, но именно затова за един хрононавт е полезно да има развита приспособимост и общи знания за събитията и историята от минал или бъдещ момент, в който иска да бъде.

Измеренията над трето вибрират на по-висока честота и това понякога създава условия за тяхното по-бързо развитие във времето, което променя нашето времево разположение спрямо тях. Животът протича статично във времето, но понякога положението на две последователни прераждания създава преместване в честотното ниво.

Така се случва и еволюцията. Увеличаването на човешкия и планетарен вибрационен интензитет ще позволи след завършването развитието на планетата, съзнанията естествено да преминават във времеви или не зависещи от времето реалности, които са с по-висок интензитет, независимо че не са достигали някои от тези честоти.

Именно времето създава последователност от действия, които създават еволюционната прогресия. Така например физическите обекти и тяхното движение образуват последователни сакрални структури и прогресии, които създават определена честота, която действа благоприятно за тяхното и вселенско развитие.

С правилната техническа конфигурация може да се направи машина, известна като машина на времето, и тя да създава условията, нужни за осъществяване на такъв вид пътуване. Това може да стане и единствено с помощта на съзнателна тренировка в насока резониране и опознаване на различните пространствено/времеви честоти.

Всеки съзнателно съществуващ обект има свойството да пътува до всяка времева или пространствена точка във Вселената и да създава нови такива, но за определени пространства се изисква даден интензитет на трептене, който не е достигнат от някои съзнания, живеещи в условия с друга честота на трептене.

Всички добродетели, всеобщо подпомагащи мисли и желания, са плюс в осъществяване на пътуване. Знанието също е ключов елемент в мисия и при липса на очаквания и съмнения, то може да е добър помощник във всяка една ситуация, независимо от пространството и времето на реализиране и обкръжаващите условия.
Времето може основно да се раздели на 3 периода, но те образуват едно цяло, което образува безкрайността на взаимната синхроничност. Живеем в този момент но ментално и физически можем да бъдем навсякъде, ако примерно го правим с цел вселенско развитие.

Миналото, сегашното и бъдещето са част от едно информационно поле на времето.
Точно това позволява на човешката памет да има както спомени от миналото, така и от бъдещето и с такъв вид знание да има повече възможности за времево синхронизирани последователности от събития, които помагат за вселенските развития. Така например може да останем в някой бъдещ момент и по-късно в следваща инкарнация да се върнем в А0, носейки информация от бъдещето.

Хипотетично това може да е представено понякога и като възнесени съзнания, които отиват в дадена времево/пространствена линия за да помагат на места, които не са завършили своето развитие, като представят информация от резониращи с различен интензитет пространства и времена.
Така много съзнания пътуват в различни времеви част и пространства, които са на различно времево ниво едни от други.

Джорджия Николова

Източник Тук

Теми #Време #континиум #минало #пространство #сегашно и бъдеще