ПУБЛИКАЦИИ

Таро тълкование на интуитивно ниво

Таро тълкование на интуитивно ниво

Таро ни предоставя огледална система

Таро е символична система, езика на таро са символите, така както символиката  е езикът на подсъзнанието. Чрез таро не се гадае, а напротив разчитат се символите и се тълкуват. Разглеждайки системата таро се получава информация на интуитивно ниво  подсъзнателно послание. Това е една срещат със себе си.

Таро не е гадателство, таро е тълкувание

След като вече сме разбрали, че таро е система, а не просто „хвърляне на карти“, следва да разгледаме принципите на таро. Хайо Банцхаф пише:  „Какъвто е въпросът, такъв е отговорът. Общ въпрос – общ отговор. Конкретен въпрос – конкретен отговор. Въпрос “просто ей така” – отговор “просто ей така”. Никакъв въпрос – никакъв отговор“. Таро ни предоставя огледална система, при която, задавайки въпрос, „оглеждаме“ отговора. И всяка една емоция, независимо дали позитивна или негативна, набраздява тази огледална повърхност и се оглеждаме в криво огледало.

Таро е система за тълкувание

Затова всяко следващо търсене на съвет от и през таро би следвало да е тогава, когато получената вече информация е разбрана и асимилирана (предимно според усещанията на самия питащ) – пише Илияна Смилянова. Срещата на въпроса с отговора става именно посредством символите вградени в таро. Таро системата и нейните символи са достъпни за всеки, стига правилно да се тълкуват таро символите преплетени в самата торо подредба.

Таро експерт специализиран в анализи на следните теми:

– личен живот;

– семейни отношения;

– финансово положение;

– диагностика на магически влияния;

– самореализация и личностно израстване;

– отношения родители и деца;

– стратегическо поведение в кризисни ситуации;

– благоприятен изход от едни или други нежелани събития;

– истинските причини за създалите се проблеми;

– консултации за най – добър изход и решения на възникналите проблеми;

Таро е великолепен инструмент, с помощта на който може да се изследват различни тревожни въпроси.

Винаги има изход! Свържете се и задължително ще го открием!

Красимир Куртев – Doctor Honoris Causa

За контакти: 0897 339585 и 0887 392139

Таро Календарна Прогноза

Теми #таро #таро система #таро тълкувание