Словото изгражда съдбата

Словото е това, което изгражда Съдбата на всеки човек-мисловното Слово,изговореното Слово,а те привличат към себе си мисловните махала,които са индивидуални или…

Прочети още »

ЖИВОТ В ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ

Според Едгар Кейси ние живеем едновременно и във времето и в пространството.  На първо четене това звучи странно, но Кейси дава следното обяснение: Животът на даден индивид представлява една магистрала от три ленти за движение. Да допуснем, че лицето Х е в основната житейска лента, тоест това е основният дух. Този дух на Х има още двама близнака, Y и Z. И така Х живее във ВРЕМЕТО , годината е 2013. Това лице е на 34 земни години.  Лицето Y живее във времето, годината е 1627, тя или той е[…]

Прочети още »