Анализирай с Красимир Куртев

ВИСШИТЕ СВЕТОВЕ НА ШЕСТ СТЪПКИ РАЗСТОЯНИЕ

Висшите светове са на шест стъпки разстояние. Ето че всъщност стигаме и до Четвъртото Условие: убеждението, че истинската същност на човека е вложена…

ПРОДЪЛЖЕТЕ