Минерали и Кристали

ГЪРЦИ И РИМЛЯНИ НАГРАЖДАВАЛИ С ЛАЗУРИТ

Лазурит е един от библейските скъпоценни камъни, използвани в нагръдника на Аарон, върховният жрец, по късно Лапсус Лазули ще се закичва като бижута само от кралски особи.

ПРОДЪЛЖЕТЕ