Минерали и Кристали

Тайните послания на скъпоценните камъни

Скъпоценните камъни имат тайни послания. Поднесена перла във вид на брошка е акростих „устни“ – „целувам те“. Акростих на „прости ми“ е невероятния Гранат.

ПРОДЪЛЖЕТЕ
Анализирай с Красимир Куртев

СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ В БИБЛИЯТА – ЧАСТ 1

Скъпоценните камъни са били ценени във всички времена и от всички народи не само защото постоянно растящата им стойност ги прави надеждни за инвестиране на капитал.

ПРОДЪЛЖЕТЕ