Анализирай с Красимир Куртев

Словото изгражда съдбата

Словото е това, което изгражда Съдбата на всеки човек-мисловното Слово,изговореното Слово,а те привличат към себе си мисловните махала,които са индивидуални или…

ПРОДЪЛЖЕТЕ
Езотерика

ОГРАНИЧЕНИТЕ МИСЛИ В ПРОСТРАНСТВОТО

Ограниченията в мислите ни понякога влияят на пространството и времето, като ограничават нашите възможности и реалности за реализация в тези две части на Вселената.

ПРОДЪЛЖЕТЕ
Анализирай с Красимир Куртев

ЖИВОТ В ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ

Според Едгар Кейси ние живеем едновременно и във времето и в пространството.  На първо четене това звучи странно, но Кейси дава следното обяснение: Животът на даден индивид представлява една магистрала от три ленти за движение. Да допуснем, че лицето Х е в основната житейска лента, тоест това е основният дух. Този дух на Х има…

ПРОДЪЛЖЕТЕ