Минерали и Кристали

ЗАЩО ХОРАТА НОСЯТ АМУЛЕТИ

Амулетите съдържат светите имена и не трябва да се вземат напразно, нито с неуважение. Някои амулети съдържат библейски фрази, които се свързват към силата на буквите иврит.

ПРОДЪЛЖЕТЕ