Анализирай с Красимир Куртев

Границата между духовно и материално

Ще попиташ: Нима и аз съм бог след като съм сътворен по божият образ? Престани с това – Аз Съм! Кой си ти, ти си нищо в Нещото. Ти никога не ще узнаеш кой си и откъде

ПРОДЪЛЖЕТЕ
Анализирай с Красимир Куртев

Духовното пробуждане и духовното в нас

Духовното пробуждане е вътрешно пробуждане и осъзнаване на нашата вътрешна същност. Самият процес на духовното развитие се гради на постепенно премахване…

ПРОДЪЛЖЕТЕ