Анализирай с Красимир Куртев

Езотерика – Пътуващият древно елински певец

Често използваме думи, които на пръв поглед са ни познати и в крайна сметка попадаме из тъмните дебри на незнанието. Това бе причината за тази публикация, да си изясним какво всъщност означават понятията като езотеризъм, езотерика. За същността на Езотериката и основните категории в нея от цюрихският специалист д-р Роберт Кел- основател на дружеството за…

ПРОДЪЛЖЕТЕ
Езотерика

Езотериката – мистично сияние на Духовността

Езотериката е вид духовна материя, която през времената търпи различни трактовки. Отхвърляна и възприемана, езотериката си остава изследователска наука.

ПРОДЪЛЖЕТЕ