Мистика

АЛЕТЕЯ ЗА ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА

Дисекция на вероятностите Днес, когато технологиите са свръхнапреднали до точката, в която астрономите могат научно да анализират събитията случили се в древни времена в Космоса. Почти всички корифеи на астрономията да идентифицирали, какво се е случило във времето, когато историците поставят раждането на Исус 5 години пр.н.е. В повечето религиозни догми е залегнала и утвърдена…

ПРОДЪЛЖЕТЕ