Анализирай с Красимир Куртев

МАГИЯТА – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Теория и практика на магията непрекъснато се развиват. В наши дни това, което създателите на лоши магии извършват, е “връзване” на даден човешки организъм…

ПРОДЪЛЖЕТЕ