Езотерика

ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД НА ВСЕЛЕНАТА

При прехода се подразбира издигане на ново ниво на творчество. Ние очаквахме голяма скорост при сътворението на нови реалности. Т.е. в настоящия момент, реалностите на 5 и 6 ниво на развитие, са още в процес на сътворение. Част от вас работи по сътворяването на фино ниво, предимно на сън.

ПРОДЪЛЖЕТЕ