КРИСТАЛИ ЛЮБОПИТНО

Симптоматична терапия с кристали

Симптоматична терапия с кристали цели да потискане и облекчи болестните признаци. Прилага се само като допълнение към етиологичната или патогенетичната терапия.

ПРОДЪЛЖЕТЕ