Анализирай с Красимир Куртев

Родопите – Загубеният кораб на Ной

Родопите и ковчега на Ной. Родопите са признати със своите находки на най редките представители на животински свят от най древните епохи и до днес в цяла Европа

ПРОДЪЛЖЕТЕ
Анализирай с Красимир Куртев

Родопите и ковчега на Ной

Родопите и ковчега на Ной е публикация, която се базира на лични изчисления и замервания. Статията е поглед от вън на вътре-езотеричното, което ни заобикаля.

ПРОДЪЛЖЕТЕ