Анализирай с Красимир Куртев

Тайнството на Истината

Тайнството на Истината е, че Творецът не е създал нищо излишно. Същността на това Тайнство е Алетея (Истината)-Колкото повече се открива, толкова повече се скрива…

ПРОДЪЛЖЕТЕ