Анализирай с Красимир Куртев

Тайнството на Истината

Тайнството на Истината е, че Творецът не е създал нищо излишно. Същността на това Тайнство е Алетея (Истината)-Колкото повече се открива, толкова повече се скрива…

ПРОДЪЛЖЕТЕ
Анализирай с Красимир Куртев

ИСТИНАТА ЗА МАГИИТЕ

Истината за това, какво е магията ни дава различни окултни и езотерични отговори. Магията се занимава с енергийни въздействия върху живи и неживи обекти, тоест хора, животни, сгради, земя, коли и всичко, което ни обкръжава.

ПРОДЪЛЖЕТЕ