Анализирай с Красимир Куртев

Неелинският характер на Християнството

Неелинският характер на Християнството – Гърците гледаха на Омировите богове, издигнати над тях, не като на самодръжци, нито пък на себе си, които стояха под тях…

ПРОДЪЛЖЕТЕ