Анализирай с Красимир Куртев

МАГИЯТА НЕ СЕ РАЗВАЛЯ, ТЯ СЕ ХАРМОНИЗИРА

Магията не се разваля, тя се хармонизира. Магията, която аз наричам Агресивната негативна атака (А.Н.А.), влияе основно върху човешкото астрално и ментално тяло.

ПРОДЪЛЖЕТЕ