Анализирай с Красимир Куртев

АМЕТРИН – ДВУЦВЕТЕН СКЪПОЦЕНЕН КАМЪК

Аметрин – двуцветен скъпоценен камък има доста противоречива история. Повечето геоложки сведения сочат, че Аметрин е открит през 70-те години на 20-ти век.

ПРОДЪЛЖЕТЕ