Езотерика

„ТЪЛКУВАНЕ” НА ИЗУМРУДЕНИТЕ СКРИЖАЛИ

„ТЪЛКУВАНЕ” НА ИЗУМРУДЕНИТЕ СКРИЖАЛИ

Историята на Изумрудените скрижали, преведени на следващите страници, е странна и трудна за анализиране от съвременните учени. Тяхната древност е изумителна: датират от 36 000 г. пр. Хр. Авторът е Тот, атлантски жрец и цар, който основава колония в Древен Египет след потъването на родината му.

Той е строителят на Голямата пирамида в Гиза, погрешно преписвана Хеопс. В нея той влага познанията си за древната мъдрост и също така скрива на сигурно място архиви и инструменти от древната Атлантида.

На следващите страници ще разкрия някои от мистериите, които досега само бяха бегло засягани от мен или от други учители и ученици, изучаващи истината.

Човешкият стремеж да разбере законите, които ръководят живота му, е безкраен. Въпреки това истината винаги е съществувала зад булото, което закрива по-висшите сфери от очите на материалния човек, готова да бъде усвоена от онези, които в своето търсене разширяват своя поглед, обръщайки се навътре, а не навън.

В мълчанието на материалните сетива лежи ключът за разбулването на мъдростта. Онзи, който говори, не знае; този, който знае, не говори. Най-висшето познание е непроизносимо, защото съществува като цяло в коридори, конто надминават всички материални думи и слова.

Всички символи почти винаги са ключове към врати, водещи до истини, и често пъти вратата не се отваря, защото ключът изглежда толкова голям, че нещата отвъд са невидими. Ако можем да разберем, че всички ключове, всички материални символи са проявления, разширения на голям закон и истина, ще започнем да развиваме зрението, което ще ни позволи да проникнем отвъд булото.

Всички неща във всички вселени се движат според закон и законът, който направлява движението на планетите, е не по-неизменим от закона, който управлява материалните изражения на човек.

Един от най-големите от всички космически закони е този, който е отговорен за формирането на човека като материално същество. Голямата цел на школите по мистерии през всички векове е била да разкрият действието на закона, който свързва материалния и духовния човек. Свързващото звено между материалния и духовния човек е интелектуалният човек, защото съзнанието участва както в материалните, така и в нематериалните качества. Стремящият се към по-висше познание трябва да развие интелектуалната страна на своята природа и така да усили волята си, че да е способен да съсредоточи всичките си сили в това да бъде в сферата, която желае.

Голямото търсене на светлина, живот и любов само започва в материалната сфера. Доведено докрай, това търсене цели пълно единство с вселенското съзнание. Началото в материалния свят е първата стъпка. След нея идва по-висшата цел на духовно постижение.

В думите на Тот са скрити множество значения, които не се появяват на повърхността. Светлината на познанието в скрижалите ще отвори много нови мисловни полета. „Четете и бъдете мъдри”, но само ако светлината на вашето собствено съзнание пробуди дълбоко разположеното разбиране, което е вродено качество на душата.

Източник: В Тройната светлина, Дореал
АМУЛЕТ ЖЪЛТИЯТ ВОИН – Жълт яспис

Теми #духовност #значение #изумрудените скрижали #тот #Тълкуване