Езотерика

Светата Четворица – Земя и Небе, Божествени и Смъртни

Светата Четворица – Земя и Небе, Божествени и Смъртни

Истината – не е квадратна

В Светата Четворица ще разгледаме метафизичното проявление  на земя и небе, божествени и смъртни. Някои от вас ще припознаят четворицата като четирите елемента, земя, въздух, огън и вода. Както знаем, че в метафизиката централен клон  е онтологията, която изследва основните категории на съществуващото и как те се отнасят една към друга. 

 

И така ще достигнем да истинността, всяко едно от светата четворица е обърнато към останалите. Например: Земята е обърната спрямо небе, божествени и смъртни. Разбира се, ще се сблъскаме с откритата фактичност на екзестиране, което ще рече съдържателно извън-стоене в истината на битието. Тук и там понятието Aletheia (Алетея – истина), които споменахме по-малко. Истината – не е квадратна със съдържанието или предмет експертиза въпрос и откритостта, като самото сияние.

Куртев Красимир

„Поетически живее човекът“

В своята книга „Спекулативно-поетически разглеждания на времето у късния Хайдегер“, уважаемият писател Любомир Милчев-Dandy пише: Всякое от четирите бива представено в неговата обърнатост към другите три, а обърнатостта на едно от тях има и отликата да пази четворицата в цялост и да въвежда безискусността й в това, към което се обръща.

Пълната статия на „Потически живее човекът“ може да прочетете ТУК

И още„Каква е още мярката, съизмерваща смъртните с божествеността? Откритостта на Бога, четем, е тайнствена – непознатият Бог се вестява като непознат чрез откритостта на небето и това появяване е мярката, c която се съизмерва човек. Съобразността й спрямо човешката същност иде от това, че човек премерва това „върху земята“  и „под небето“, които си съпринадлежат. Тяхното едно в друго е премерването, което човек всякога прехожда, доколкото е от пръст.“

Земята поглежда Небето с мяра, Небето към Земята също с мяра, Божествените възприемат Смъртните отново с мяра, Смъртните надничат към Божествените пак с мяра и прочие, и прочие.

Земя и Небе, Божествени и Смъртни

Тълкуванието на четворицата с аналог спрямо четирите елемента би могла да се съчетае по следният езотеричен изказ: Земя спрямо елемент Земя – Почвата на творенията, Небе спрямо елемент Въздух – Живот върху Живота, Божествените спрямо елемент Вода – Кръщението Живот от божествените енергии (ангелите), Смъртните спрямо  елемент Огън – Тленното изгаря и се проявлява  в Божествено – Духът.  И всяко едно от светата четворица и четирите елемента е обърнато спрямо останалите.

„Четирите си принадлежат в началното единство на съпринадлежността. То е, което следва да се обсъди, защото живеенето като щадене пощадява тъкмо тази съпринадлежност. Обсъждането й, или изказването й трябва да съхрани безискусността (die Einfalt) на принадлеженето на четирите – земя и небе, божествени и смъртни.“Любомир Милчев

Четворицата според Dandy за Хайдегеровата метафизика

Земята е служещо-носещото, цъфтящо-плодящото, разпростряно в камък и вода, разкриващо се в растения и животни. Рефренът, за който споменахме – кажем ли земя, съразмисляме  и другите три, макар и да не размисляме безискусността на четворицата.

Небето е по-казано в засводяващия слънчев ход, така менящото се движение на луната, блуждаещото сияние на съзвездията, смяната на годишните времена, на светлината и мрака на деня, тъмното и светлото на нощта, върволицата на облаците и синеещите дълбини на ефира.

Божествените са напътстващите посланици на божествеността. От светото им владичестване богът се вестява в своето присъствие, или пък се оттегля в своята забуленост. Назоваването им съразмисляло и другите три, макар и да не обмисляло безизкусността на четворицата.

Смъртните – тези, които възмогват смъртта като смъртни и непрекъснато умират, додето остават на земята, под небето, пред божествените. Доколкото безизкусието на четворицата е обърнатост едно към друго, тя се показва, сочи в обръщането към нея – как другояче да си обясним, че след като четирите са представени като обърнати едно към друго и е уговорено, че назоваването на всяко от тях съразмисля другите, ала не и безискусността на четворицата, следва посочване в назоваването – тази им безизкусност наричаме четворицата.

Що е вещност, що е свят?

Едно е мост да свърже чрез обтега си два бряга, друго е на брега да има водноелектрическа централа. Мостът свързва, а електроцентралата превръща реката в източник на енергия. Мостът скрепява извечните връзки на земно и небесно, богове и смъртни в квадрат, а извечната им взаимообърнатост в кръг, а електроцентралата изтръгва от взаимообърнатостта и уединява зависимост, за да я превърне в производствен процес и предмет.

В първото имаме крепкост на четверенето, а във второто принудително поставяне в разположение…  Хайдегер ги противопоставя като Geviert и Gestell, четверене и поставяне… Четворица и Поставяне

Всякое място  позволява във вместилище безискусността на небе и земя, божествени и смъртни в местоположение и така съгражда местоположения в пространства. Мястото допуща четворицата и я съгражда – едно двукратно разпростиране, закрила на четворицата, неин дом. Нещата от подобен род задомяват  човешкото пребивание, макар и да не са жилища в тесния смисъл на думата.

Произвеждането на подобни вещи наричаме съграждане. Като съгражда места, съграждането учреждава пространства, разпростира за четворицата място. Напътствието за своето изграждане на места, съграждането получава  изот безизкусността, в която си съпринадлежат небе и земя, божествени и смъртни. Оттам е и мярката за цялото премерване и всяко измерване на пространствата, разпрострени чрез учредените места. Съградите предпазват четворицата, щадят я.

Да щади четворицата, да спасява земята, да приема небето, да очаква божествените, да съпровожда смъртните, това четирикратно щадене изпълва живеенето в неговата същност и задомява тази същност.

Съграждането е позволяване в обитание. То ще рече – подирено е съответствие с речението на четворицата. Чрез възмогата на живеенето смогваме да строим. Само което е от света обручено в кръг и четворица, смогва да бъде вещ…а не предмет…

На снимката картина: Sandro Botticelli – La Primavera

Горещо се надяваме да не сме натрапили прекалена философска натрапчивост… За прозрелите ще препоръчаме книгата от Любомир Милчев – Dandy ↓

„Спекулативно-поетически разглеждания на времето у късния Хайдегер“

Теми #божествени #езотерика #екзестиране #Земя #красимир куртев #Любомир Милчев #метафизика #небе #светата четворица #смъртни #Хайдегер #четворица #четирите елемента