Астрология

СЪВМЕСТИМОСТ В ПАРТНЬОРСТВАТА

СЪВМЕСТИМОСТ В ПАРТНЬОРСТВАТА

Планетни показатели за съвместими и несъвместими партньорства

Съвместимостта в партньорствата се отнася до всички сфери от нашия живот: любовта, брака, бизнеса, деловите взаимоотношения. От съвместимостта между мъжа и жената в любовта и брака зависи дали те ще се чувстват щастливи.

Слънцето определя взаимодействието между партньорите на ниво разбиране и его- съзнание.

Луната определя емоционално- чувствената страна на взаимоотношенията. Така например, ако Луните на двама души са в хармоничен аспект (съвпад, секстил, тригон), може да се каже, че те живеят в хармония, имат добро емоционално възприятие един за друг, добре си взаимодействат на ниво подсъзнание.

Меркурий в партньорствата не играе съществена роля, независимо от аспекта. При напрегнат аспект (квадратура и опозиция), двамата могат поспорят, но това не се отразява на техните чувства, не носи разрушителни действия.

Венера определя чувството на симпатия между хората. На ниво приемане, харесване – не харесване. Венера просто казва “това е по моя вкус или това не е по моя вкус”. Венера е не толкова свързана със сексуалността, колкото до симпатията.

Марс определя енергията на действието, свързан е със сексуалността и агресията. В напрегнатите аспекти (квадратури и опозиции) Марс действа като конфликтна планета. Ако в двата хороскопа Марс е в напрегнат аспект, това означава конфликт на физическо ниво (каране, удряне, хвърляне предмети един срещу друг). Ако Марс на единия е в напрегнат аспект с Марс, Юпитер, Сатурн или Плутон на другия, това е много отчетлива позиция, която показва, че с такъв партньор не може да се живее.

Юпитер може да работи като конфликтна или не конфликтна планета. При квадратура и опозиция Юпитер работи като конфликтна планета. Конфликтът се изразява най-често като възмущение от поведението на другия. Юпитер стои в един знак обикновено 3 години. Това означава, че когато разликата между партньорите е три или шест години, Юпитер в техните карти ще бъде в аспект квадратура или опозиция, тоест между тях ще съществува конфликт. Този конфликт ще бъде особено силен, ако Юпитер прави аспект с Марс, Сатурн или Плутон.

Хармоничните аспекти на Юпитер към Слънцето и Луната дават много добра съвместимост. В астрологията те носят названието “печат на щастието“. Щастие е, когато Юпитер е в съвпад, секстил или тригон със Слънцето или Луната. Отклонение до 8 градуса.

Печат на нещастието е, когато Сатурн е в напрегнат аспект (квадратура, опозиция) със Слънцето или Луната. Отклонение 6 градуса. При наличие на три и повече напрегнати аспекти се получава нещастно партньорство. При това нещастен може да бъде само единият, а другият да бъде щастлив. Нещастен ще бъде този, чието Слънце или Луна са в напрегнат аспект със Сатурн на другия. Ситуацията може да бъде едностранна. Единият партньор може да има усещане за щастие, докато другият не е толкова щастлив.

Сатурн като планета на кармата е много важен показател за партньорствата. Ако Сатурн е в конфликтен аспект с планета на партньора се проявява отчуждение и мълчание, човек може дълго време да не разговаря с партньора си. Много важни са аспектите на Сатурн към Луната и Слънцето. В случаи на съвпад, квадратура и опозиция на Сатурн към Слънцето и Луната на партньора се получава нещастно партньорство. Сатурн потъпква индивидуалността (Слънцето) и психиката (Луната) на партньора, унижава го и го дразни.

Уран като символ на Висшия Аз в партньорствата не играе съществена роля. Като планета на разводите тя действа в рождената карта.

Нептун като символ на Божествената любов не предизвиква конфликти в партньорствата.

Плутон като страж на душата има голямо значение в партньорствата. Плутон произвежда конфликти при съвпад, квадратура и опозиция. Конфликтите на Плутон се проявяват като неотстъпване, победа или смърт, налагане на воля, завоюване на други хора. Важен показател за съвместимост между партньорите е да има хармонични аспекти и да няма напрегнати.

Слънцето, Луната, Венера, Марс , Юпитер Сатурн и Плутон са най- важни, когато се анализира съвместимостта между двама души. Взаимодействието между Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон носят най-големи неприятности в партньорствата, често с фатални последствия.

 

Използвани референции – https://dhadjiisk

Теми #астрология