Мистика

Сънищата – загадъчни видения

Сънищата – загадъчни видения

 

Сънищата са порти към неизвестните светове. По време на сън душата не се подчинява на емоции, съзнание или подсъзнание, тя е свободна да пътува във вселенското пространство. Всеки един сън носи тайнствено послание в метафизичен смисъл. Сънищата предсказват, показват, дават ни знаци стига да съумеем да разгадаем тяхната Алетея.

Сънищата – тези тайнствени видения си остават загадка

Росица Вакъвчиева в една своя статия пише: Сънищата носят тайни послания, които могат да ни разкрият какво се случва в нас и да ни помогнат да преодолеем вътрешни конфликти, да вземем правилно решение. Сънищата по някакъв начин открехват вратата към други светове и ни позволяват да надникнем в бъдещето. Могат да ни предупредят за опасности, а може и да доведат до прозрение, до откритие или творческо вдъхновение.

Сънищата – тези тайнствени видения си остават една загадка. Техният мистериозен език е вълнувал хората от незапомнени времена. В древността те са били възприемани като послания от боговете и са влияели при взимането на съдбоносни решения, оформяли са съдбата както на отделни хора, така и на цели нации.

Сънищата са загадъчни с това, че при тях съзнание и подсъзнание се пресичат като образите и преживяванията от всекидневието се сблъскват със скритата мъдрост на подсъзнанието.

„Сънищата ще ви покажат и къде се намирате и накъде вървите, те ще ви разкрият вашата съдба.“ – Карл Юнг

Мнозина учени и откриватели именно по време на съм са достигали до прозрения, променили живота на човечеството.

Теорията за относителността на Айнщайн, рационалният емпиризъм (теорията, залегнала в основата на съвременната наука) на Декарт, периодичната таблица на елементите на Менделеев, квантовата теория на Нилс Бор, теорията за транссърфинга на Вадим Зеланд – всички те са се появили в резултат на сънища.

Разумът не може да създаде нещо принципно ново, само подрежда познати неща по нов начин. Но в съня, ние се докосваме до мъдростта на подсъзнанието. А подсъзнанието, освен че пази всички спомени, има достъп до Универсалната енергия, до Извора, от където се ражда новото. Така в съня ни се подсказват най-правилните за нас решения и ако им обръщаме внимание, могат да ни посочат Пътя.

 

Какъв е смисълът на сънищата

Сънищата носят тайни послания, които могат да ни разкрият какво се случва в нас и да ни помогнат да преодолеем вътрешни конфликти, да вземем правилно решение. Сънищата по някакъв начин открехват вратата към други светове и ни позволяват да надникнем в бъдещето. Могат да ни предупредят за опасности, а може и да доведат до прозрение, до откритие или творческо вдъхновение.

Сънят е естествен процес като дишането. Доказано е, че всеки човек сънува средно по 5 пъти на нощ. Тези, които казват, че не сънуват, също сънуват, но просто не си спомнят. Дори слепите сънуват, бебета също сънуват

Росица Вакъвчиева -създател на сайта Себепознание.com.

АМУЛЕТ Heart Stone – Розов кварц ЮАР

Теми #знаци #сън #сънища #сънищата показват #сънищата предсказват #сънувам #сънуваме #сънуват #сънят #тайни послания #тълкувание