Езотерика

Съдържанието на мислите

Съдържанието на мислите

Съдържанието на една мисъл – като такава – живее само в душата на мислещия човек; обаче това съдържание поражда определени действия в духовния свят. За духовното око, тези действия представляват един напълно възприемем процес. Мисълта, която се излъчва от едно човешко същество, за да се устреми към друго човешко същество е една непосредствена действителност. А начинът, по който тази мисъл въздейства на другия човек, в духовния свят може да бъде изживян като един възприемем процес.

Следователно, за този, чиито духовни очи са отворени, физическия възприемаемият човек е само една част от целия човек. Всъщност физическият човек е средоточие на душевни и духовни излъчвания. Тук можем само да загатнем за богатия и разнолик свят, който се открива пред „ясновидеца“. Една човешка мисъл, която иначе живее само в ума на слушателя, се появява, например, като духовно възприемаемо цветово явление. Неговите цветове съответствуват на характера на мисълта.
Или съдържанието на мислите

Всичко зависи от съдържанието на мисълта или Съдържанието на мислите

„Вече споменах, че формите, характерни за всеки от трите свята, стават действителност за човека, само тогава, когато той има способности или органи, за да ги възприема. Човекът възприема определени процеси в пространството, само защото притежава добре развито око.“
Рудолф Щайнер

Едно същество възприема само онази част от действителността, която попада в рамките на неговата възприемателна способност. Ето защо човекът не трябва да заявява: действително е само това, което аз мога да възприемам. Много неща могат да са действителни, а да не разполагаме с необходимите органи за тяхното възприемане.

А душевният свят и Царството на Духовете са дори по-действителни – разбира се в един много по-висш смисъл на тази дума – отколкото сетивния свят. Наистина, физическото око не може да види например чувствата и представите, обаче това не означава, че те не съществуват.

И както физическия свят се открива пред нашите външни сетива, така и светът на чувствата, влеченията, инстинктите, мислите и т. н се открива пред нашите духовни сетива. Точно както определени пространствени явления, например, могат да бъдат видени от физическото око като цветови проявления, така и духовното око се издига до възприятията на онези душевни и духовни процеси, които съответстват на физическите цветове.

Всичко зависи от съдържанието на мисълта или Съдържанието на мислите

Да разбере напълно това, за което става дума тук, може само този, който следва Пътят на познанието, описан в следващата глава, развивайки съответните възприемателни органи. За такъв човек душевните и духовни явления, разиграващи се, съответно, в душевния и духовен свят, стават видими.

Чувствата, които той изпитва към другите същества, му се явяват под формата на светлинни явления; мислите, към които той насочва своето внимание, изпълват духовното пространство. За него мисълта, която един човек насочва към друг, е не нещо невидимо, а е един възприемателен процес.

В случай, че желаете да изготвим заедно с Вас и единствено само за Вас, нов начин на мислене, ментално мислене, чрез минерали и кристали, свържете се с мен на: 0897 339585 и 0887 392139 – Красимир Куртев

Една мисъл, произхождаща от едно или друго сетивно влечение на човека, е оцветена по различен начин от друга мисъл, устремена към чистото познание, към благородната красота и към вечното добро. Оцветена в червени нюанси са мислите, които произхождат от чувствения живот и пронизват душевния свят*. (*Естествено, тези описания са изложени на възможно най-големи недоразумения. Ето защо, в това ново издание, отново ще се върнем накратко към тях)

А в красиви светложълти нюанси са мислите, с чиято помощ човек се издига към висшето познание. Великолепен розов оттенък приемат мислите, бликащи от една пожертвувателна любов. Според съдържанието си, дадена мисъл определя съответно по-малката или по-голяма яснота на своята свръх сетивна форма. Точната и прецизна мисъл се явява в строго определени очертания; неточната представа – в смътни, облаковидни форми. По този начин, душевната и духовната същност на човека застават пред ясновидеца като една свръх сетивна част от цялостното човешко същество.

Източник: „Теософия за мисловните форми и за човешката аура” – Рудолф Щайнер

Теми #душата на мислещия човек #една мисъл #съдържанието на