Анализирай с Красимир Куртев

Родопите – Загубеният кораб на Ной

Родопите – Загубеният кораб на Ной

Родопите и ковчега на Ной продължение

При по-нататъшните изследвания на зоната се открива наличието на специфични клинообразни и кръстосани железа на регулярни интервали по протежението на структурата. Счита се, че това са огромни гвоздеи и ъгли от клетките, където са държани натоварените животни. Геологът Джон Баумгарднер от Калифорнийския университет е раздвоен между две отричащи се възможности – това или са вкаменените останки на една от палубите на Ноевия ковчег, или е огромна скала с формата на кораб, която по случайност има размерите на ковчега от Сътворението.

Скептиците възразяват, че дори и да става дума за останки на гигантски кораб, все още няма достатъчно доказателства, че принадлежат на Ноевия ковчег. В книгата си „Загубеният кораб на Ной“ Чарлз Берлитц отбелязва, че жителите на зоната считат древната структура за кораба на митичния султан Малик Ша, кръстосвал огромно езеро, намиращо се в района на Арарат. След 1988 г. Баумгарднер започва допълнителни сондажи, но не открива нови доказателства за библейските останки. Обезкуражаващо е мнението на експертите, че високите равнища на въглерод в скалните образци вероятно се дължат на присъствието на калциев карбонат, а не на вкаменено дърво.

Новите радарни тестове се сблъскват с непроницаеми каменни пластове, материалът, от който се е смятало, че е направена палубата на предполагаемия кораб, се оказва идентичен със състава на скалите от околността, а за металните менсоли се предполага, че може да са специфична рудна съставка от железен оксид, кварц и др. минерали.

След химически анализ на една от каменните котви шефът на геологическия факултет към държавния университет на Калифорния Лоуренс Колинз подчертава, че скали с подобен състав се срещат в зоната около Дурупинар, но не и в Месопотамия (днешен Ирак), където според библейските текстове Ной е построил ковчега. Арменският археолог Абрахам Териан допълва, че каменните котви кхатчкар всъщност са ритуални символи на езически култови церемонии.

Според изследователите корабът на Ной е имал размери или 137 м на 23 м, или 157 м на 26 м. Възниква въпросът как съоръжение с подобни размери би могло да приеме представители на всички живи създания, както е споменато в Библията? Освен това как Ноевият ковчег се е оказал на 2000 м над морското равнище? На планетата няма толкова вода, за да подхрани потоп, при който да се достигнат такива височини.

Отчитайки геологическата активност през последните 20 хилядолетия, сеизмолозите смятат, че останките на Ноевия ковчег биха могли да бъдат тласнати най-много до 450 м височина, но според други специалисти корабът може да е изтласкан нагоре след мощна морска вълна. Болшинството от учените подкрепят тезата, че скалата от Дурупинар не е Ноевият ковчег, а само геологически феномен – определено рядък, но напълно природен.

Геофизикът Том Феннер отбелязва противоречивите научни заключения на различните изследователски колективи. Разочарованието на археолозите още не е затихнало, когато през 1994 г. Салих Байрактутан хвърля бомбата за поредни открития, свързани с кораба на Ной. Турското правителство обещава да финансира нови разкопки на местността, но реализацията на проекта се забавя. А докато очакваме убедителни доказателства за откриването на Ноевия ковчег, Дурупинар се превърна в доходна туристическа атракция.”

Но, не случайно ви запознах с мерните единици на Витрувианският човек,„а двадесет и четири педи правят един човек.” От мерните единици на Витрувианският човек на рисунката на Леонардо да Винчи самите вие можете да си направите съответните изчисления като не забравяйте да вмъкнете космичното време спрямо земното.

В статията се посочва, че един по древната египетска мярка един кубит е равен на 52,3см., но на иврит и арамейски мярката за дължина на един лакът е един кунут равен на 42.8 см. Тората е написана на иврит и арамейски от което изчислявам, че кубатурата на „ковчега” е била 14 570 кв.км. Случайно или не, интересното е, че Родопите са с кубатура 14 571 кв. км. Което отговоря на ширина и дължина съвпадащи с измеренията посочени в библията.

Ако капсулата (кораба) е била в метри, то и ембриони да са били съхранени от всеки животински вид, е нямало как да се поберат.Случайно или не, интересното е, че Родопите са с кубатура 14 571 кв. км. И не е маловажен факта, че макар и не добре проучена, според ботаниците планината Родопи е дала убежище на повече от 2000 вида висши растения, факт който я нарежда сред най-богатите на висши растения европейски планини. 15 от тези видове са съименници на планината и се срещат само тук, а десетки други т.н.реликти са останали от минали геоложки епохи, което ги прави изключително интересни за науката.

Не по-малко разнообразен е животинския свят. От групата на насекомите внимание заслужават пеперудите със своите 800 вида. Родопите са признати със своите находки на най редките представители на животински свят от най древните епохи и до днес в цяла Европа. Нещо повече, разкрити са останки на лъвове, жирафи и други животни, които вече не обитават Родопите, а присъстват в другите континенти. Тоест селекцията на флора и фауна направена от Бог преди потопа има широко присъствие в Родопите.

Защо планината Арарат? В Битие (8 : 4) е написано: „А на седемнадесетия ден от седмия месец ковчегът заседна върху Араратските планини.” – планиНИ, в множествено число. Известният сеизмолог Джон Вайнер пише, че преди милиони години на Балканите е имало много огромен планински масив, състоящ се от Арарат, Родопи и Рила.

Всички мои разкрития и изчисления са предадени в Изследователският център за библейски разкрития и тълкование в САЩ за получаване на патент.

Източник: ПОГЛЕД В НЕИЗВЕСТНОТО

Езотерични консултации – Парапсихолог, Минерали и критстали

Теми #Арарат #библията #загубеният кораб #кристали и минерали #ноев ковчег #планински масив #Родопи и Рила #родопите #Родопите са признати