Езотерика

Пропадане от Светлината

Пропадане от Светлината

Падението или пропадането на човечеството не е от вчера. Хората започнали да се откъсват от божествените истини и да постъпват така, както ги учели коварните подстрекатели. При това те губели светлината си и на хоризонтално ниво я вземали падналите.

Падението от Светлината

В съответствие с космическия закон, идвайки на земята, падналите ангели трябвало да се въплъщават в човешки тела. Видимите за нас тела са само обвивка, кожено облекло за душата. За да съществуват, е необходима енергия. Ако няма възможност да се получи енергия направо от Бога, се налага да се изхитрят и да я вземат от хората около тях. Затова е необходимо хората да бъдат доведени до състояние на дисхармония и объркване. Това се постига чрез насаждане на мисли и чувства, които не са в синхрон с  Творецът.

Съзнанието на хората постепенно се стеснило, станало смъртно. Появила се завеса, отделяща висшите, божествени октави от света на формата. Била загубена връзката между безсмъртната, божествена част на човека и неговото низше съзнание, което постепенно се ограничило само с видимия за човешкото око свят.

А в ушите постоянно се набивала лъжата на падналите за това, че хората сами по себе си са богове и те със сила ще заставят да им се покорява природата, а и самият Бог. И в тази борба ще победи най-силният, а целта оправдава средствата.

Постепенно чувството на любов към всяко творение – от Бога до хората наоколо и даже буболечките – било подменено с крайна враждебност, завист, злоба, въжделение.

Падението било бързо. След няколко стотици години на планетата не останал нито един човек, който да се придържа към предишните правила за поведение.

Дванадесетте стъпки към възкресението

Днес бихме могли да приложим дванадесет стъпки за осъзнаване при изкачване към върха докато не е станало късно той да изчезне:

Стъпка първа – Признахме, че сме безпомощни пред грешките си и животът ни е станал неуправляем;

Втора стъпка – Повярвахме, че сила помощна от нас може да ни върне разсъдъка;

Стъпка трета – Взехме решение да предадем волята и живота си на грижата на Бога, когото разбрахме;

Четвърта стъпка – Смело потърсихме морала дълбоко в себе си;

Пета стъпка – Признаваме пред Бог, пред себе си и пред останалите хора точната природа на грешките си;

Шеста стъпки – Напълно готови сме Бог да премахни нашите недъзи;

Стъпка седем – Смирено го молим да премахне пороците ни;

Осма стъпка – Направихме списък на всички хора, които сме наранили и имаме воля да изкупим греха си към тях;

Стъпка девет – Да се изплатим на тези хора, освен ако това няма да ги нарани;

Десета стъпка – Продължете с личният си опис, когато правите грешки веднага си ги признавайте;

Стъпка единадесет – С молитва и медитация да търсим подобрение в съзнателното си общуване с Бога. Да разберем неговата воля за нас и да имаме силата да я изпълним;

Дванадесета стъпка – Да постигнем духовно пробуждане  чрез тези стъпки да се опитаме да отнесем това  до всички пропадащи  и да прилагаме тези принципи във всичките си дела;

В част първа са използвани референции от  Татяна Николаевна Микушина

Теми #бог #бога #божествените #дванадесет #дванадесетте стъпки #падение #падението #падналите #падналите ангели #пората #пропадам #пропадане #пропаднали #светлина #светлината #хора #човеци #човеците