Езотерика

ПРОМЯНАТА МОЖЕ ДА НАСТЪПИ ВНЕЗАПНО

Възможно ли е да променим нашата същност и ако “да” – до каква степен?

Нашият характер влияе върху поведението ни в дадени ситуации, предполагайки, че генетичните особености определят кои сме ние. Начинът, по който ще се развият нашите същностни особености, в голяма степен зависи от начина ни на живот и от натрупвания опит, особено в ранните години на детството. Понякога дори сериозни проблеми на личността могат да бъдат овладяни значително, когато условията на средата са подходящи. Например,един шизофреник може никога да не развие напълно симптомите, ако живее относително спокоен живот. Но, ако промените са възможни, докато формираме нашата същност, дали същият потенциал съществува и когато пораснем?

В проучване на Станфордския университет се стига до заключение, че определени аспекти от нашата същност наистина се променят – постепенно, но постоянно – с променящите се обстоятелства в нашия живот. Нещо повече – с течение на времето някои от нашите най-нежелани особености изглежда изчезват съвсем естествено, а личността развива по-приятни и социално-адаптивни характеристики.

Въпреки че ние се раждаме с определени наклонности, които ни водят в определена посока, ние също така притежаваме способността за промяна по време на нашия живот.

Как да променим себе си?

Всеки тип личност съдържа потенциала на широк спектър модели на поведение. Докато нашите вродени основни същностни белези може и да не се променят, с времето моделът на поведение, произтичащ от тези белези може и често се повлиява от много други фактори в нашия живот. Възможно е да променим нашата същност, ако сме готови да променим някои от онези обстоятелства, които вярваме, че ни влияят. Ситуациите много силно влияят върху това кой аспект от нашата личност ще излезе на преден план и в тази връзка, като сменим работата си, като променим начина си на живот или различни ситуации в семейството, може да стигнем и до промяна в нашата личност – обикновено позволявайки на скрити същностни характеристики да излязат на преден план и да се развият.

Друг начин за промяна на същностите особености е не толкова в промяната на обстоятелствата в живота, колкото в това човек да се научи да идентифицира онези свои особености, които не харесва и да ги компенсира. Като се отдава или избягва определени модели на поведение, човек може да се предпази от това определени характеристики на неговата личност да доминират върху живота му. Човек може да компенсира онези свои белези, които не харесва, с такива, които харесва, и да ги постави на централното място в живота си.

Пример: Срамежлив човек може да се обучи на умението да общува и да започне да прави неща, които неговата срамежливост иначе не би му позволила. По същия начин – избухлив човек би могъл да бъде обучен да овладява гнева си и това да му помогне да се развива професионално. Но, въпреки че това не би променило заложените личностни характеристики, със сигурност ще помогне те да не се превърнат в доминиращи. В този смисъл изглежда, че човешката същност може да се промени.

За някои хора Ако не харесваш живота си, промени се!, често като резултат от разтърсващо събитие в живота. И наистина – как се справяме с големите проблеми е част от нашата същност и понякога, ако бъдем притиснати от обстоятелствата, е възможно да открием нова и напълно различна страна от нашата същност. За повечето хора обаче промяната е много по-бавна и трудно доловима, а процесът при отделните личности малко се различава.

Има обаче един факт, който експертите смятат общовалиден за всички, за да започне промяната и той е желанието промяната да бъде осъществена. Много от хората, които твърдят, че искат да се променят, всъщност не искат: “Когато си бил еди-какъв си през по-голямата част от живота си, да се откажеш от определени аспекти на своята същност може да бъде доста травматизиращ опит и често промяната се съпътства от голяма съпротива да бъде реализирана. Това понякога се случва, когато например близките хора в нашия живот, ни подтикват за такава промяна. Но когато човек е готов за промяната, най-добрият начин да започне е с малки промени в начина на мислене и поведение.

Можем да сравним промяната на същността с управлението на кораб – човек не може да очаква радикални промени в курса, но бавно, с времето, един или два градуса промяна, могат абсолютно да променят курса на кораба. Ако ти си кораб, накъде плуваш?

Повечето хора откриват, че и сами могат да се справят, но е добре да се търси професионална помощ, която да насочва процеса. Много от проявите на личността се управляват на подсъзнателно ниво, така че е възможно човек дори да не си дава сметка какво точно е необходимо да промени. Така, някои хора например могат да осъзнават, че са нещастни, но да не знаят защо се чувстват така.

Източник: magicaura.com

Теми #Време #въпроси #житейска #лайф коуч #не ми върви #обич #проблеми #стрес