Езотерика

Принципите на Вселената – Алетея

Принципите на Вселената – Алетея

 

Принципите на Вселената (херметични закони) според редица изследователи са предоставени на нас от Хермес, наричан с различни имена: В древен Египет – Хермес и Тот, сред евреите и в Библията – Енох, а сред арабите – Идрис. За латински като аналог се смята Меркурий.

Седемте принципа на Хермес Трисмегист гласят

 “Вселената е ментална” – Първият принцип

За да направим дисекция на този първи принцип следва да си отговорим, какво е това „ментална“ – ментализъм и защо точно Вселената е ментална?  Терминът ментален принадлежи  към – психологията отнасящ се до всичко, което се става в ума на човека, а именно ментален процес  или мисловен процес.  Познат на всеки е изразът: „Човек е това, което мисли“. Всичко се извежда от мисловната проява на Божественото чрез нас – творенията. Може  би тук е и ключето към библейското послание – „И Бог създаде човека по свой образ го създаде“ описано в Битие.

Често ние си мислим, че дадено наше деяние или желание е за наше добро, ала дали е така? Първичното мислене е хрумване, то не  е ментално, когато се задълбочим, анализирайки мислейки, поставяне на плюсове и минуси това или онова наше желание,едва тогава ще влезем в ритъм с този принцип първи.  „Всичко, което човешките ръце са създали е било проектирано най-напред в нечий човешки ум, след това първоначалната идея е била наситена със силно желание да се реализира, и чак тогава нечии ръце са изпълнили проекта. Мислите определят желанията, а те от своя страна действията. Следователно действителността, в която сме потопени, е резултат от нашите минали мисли и желания. И ако искаме да я променим трябва просто да променим мислите си, и като следствие – света около нас ще започне да се променя.“ – Кирил Стойчев.

 “Както е горе, така е и долу и както е долу, така е и горе.” – Принцип на съответствието.

Този принцип на съответствието е засегнат у Хайдегер – „Светата четворица“: Метафизичното проявление  на Земя и Небе, Божествени и Смъртни. Земята поглежда Небето с мяра, Небето към Земята също с мяра, Божествените възприемат Смъртните отново с мяра, Смъртните надничат към Божествените пак с мяра и прочие, и прочие. Всичко  е в абсолютен баланс.  Небе върху Земя и  Земя върху Небе – Живот върху Животът.

Каквото горе, това и долу, каквото долу, това и горе ни дава знак – За да познаем света, трябва да познаем себе си.  За да бъде по опростено ще сведа пример – Ако във Вселената настъпят катаклизми, то неизбежно ще се отразят подобни и на Земята. В случай, че настъпят магнитни бури, то същите се отразяват в отношенията между самите нас.  За да има съответствие следва да има ответност от двете страни, сиреч даваш – получаваш, но най-чести са случаите, че само искаме да получим, а в същото време не даваме. Това неизменно се записва „горе“  и след време тази проекция на егоизъм  се стоварва върху ни. Поради този „фатален“ изход следва първо да благодарим преди да сме поискали. Няма как в молитвите си непрестанно да изискваме – Господи дай ни! А в същото време  да не даваме – да благодарим предварително. Като например, нищо не сме получили свише, ала казваме – Господи, благодаря Ти, че ни даде!

Тъй като херметичните закони изискват задълбоченост поставих първите два принципа за да узреят и с удоволствие ще ви предоставя написаното от Кирил Стойчев :

Каква е моята мисия?

Мислете върху всеки въпрос поне 10 минути. Не се опитвайте да си спомните какво сте чели или са ви казали по тези въпроси. Сътворете мислите. Дайте простор на мисълта си, нека се рее свободно и я следвайте, където и да ви води. Може да запишете мислите си – така те лесно ще се подредят. Четейки написаното ще се изненадате, че информацията, която е излязла изпод перото ви е била във вашата глава.

Тя всъщност не е била там, а вие сте я пре-открили, извличайки я (привличайки я) от Всемира. И тази нова за вас информация ще бъде толкова по-точна и всеобхватна, колкото е по-силна способността ви да се концентрирате върху зададения въпрос. Ако всеки ден си задавате по един сериозен въпрос и с концентрация търсите отговора му, то след една година ще сте извлекли информация, която по качество може да надминава знанията от 365 книги, писани от мъдреци. Не случайно древната мъдрост гласи, че добре зададеният въпрос съдържа в себе си половината отговор.

Следва продължение…

Тест за наличието на Магии

Теми #закони #закони на вселената #принципи #хермес #херметични