Анализирай с Красимир Куртев

Парапсихология – паранормални диагнози

Парапсихология – паранормални диагнози

Парапсихология  е израз за първи път се използва от философа Макс Десоар 1889 г. и произхожда от para, което означава „успоредно“ и психология.

Парапсихология не толерира врачуването

Истинската парапсихология не толерира онези ясновидци, медиуми, врачки и магове, които нямат необходимата „квалификация“ – ултрасензорика (феноменална дарба).  Ще попитате – Защо? В пространството протичат различни паранормални енергийни потоци, невидими и недоловими за човешкото око. Хипотетично да ги назовем демони въпросните негативни паранормални енергии (на библейски език – падналите ангели).

Те са много интелигентни същества и имат способността  да се материализират. Могат да се превръщат в хора като нас както и в люде, които не са вече между нас (покойници) като дори имитират гласовете  и  жестовете им.  Демоните – падналите ангели са носители на мега информация, знаят всичко за нас, а също и за нашите починали близки. Дори са запознати в детайли с знаят такива подробности от живота ни, които не сме споделили с никого.

Паранормалните негативни енергии  могат да предизвикват събития в нашия живот. Например, да подбудят някой себеподобен да ви навреди, да ви подтикват към лоши действия, помисли.

 Ваня Вандела описва възможностите им така: „Когато отидеш при врачка, при екстрасенс или запитвачка на духове, те могат да ти разкажат цялото ти минало, защото всяка врачка си има до себе си един или няколко дявола, които й шепнат в ума твоите житейски истории. Ти ще си тръгнеш от там и ще си кажеш: „Брей, всичко ми позна!” Ами как няма да ти познае, когато дяволът ти познава живота и го диктува на врачката?

Врачката може да ти „предскаже” какво ще ти се случи. И ще познае, защото това събитие, което ти е предсказала, дяволът прави всичко възможно да го осъществи. То може да е нещо добро, а може да е и лошо.

Врачката може „да извика” пред тебе духа на прадядо ти и ти да си „поговориш” с него. И може не само да „чуеш” гласа на дядо си, ами и да го „видиш”. Вече се сещаш, че това не е всъщност дядо ти, а паднал ангел, дявол, който се прави на дядо ти“.

Проблеми с които се занимава парапсихологията

Проф. Дриш изтъква, че парапсихологията е наука, също както всяка друга наука, например химията или геологията, и работи индуктивно, с методите на всички положителни науки.  Преди да ви представя, скъпи приятели проблемите с които се занимава парапсихологията си позволявам  едно отклонение.  За мен парапсихологията не  е инструмент за ясновидство, врачуване, разговори с невидими сили или извън земни.  Сесиите на парапсихологията се базират върху душевната имунна система с една единствена цел – да се помогне на хора изпаднали в объркване, когато науката няма обяснение. Като например:

*Изпадане в депресии без основателни причини;

*Соматични заболявания, които всъщност не са такива;

*Нещата не ми се получават лесно и бързо;

*Тъпчене  на едно място (застой);

 *Липса на прогрес и развитие;

*Какво и къде е блокирано, чакри, меридиани, фини канали;

*Масово оплакване „Не ми върви“;

И още, и още критични ситуации. Сесиите на парапсихологията дават  тласък на енергийния поток и  засилват обновяването на тялото премахвайки препятствията и съпротивлението в живота. Трайно отстраняване на стари и нови емоционални и физически травми и болки. Парапсихологията е подходяща както при хронични болести и чести остри заболявания, така и при проблеми в  семейството, бизнеса, партньорите, парите, себереализацията като цяло. Повишава се енергията е организма и отваря  нови възможности.

 

Използвани източници: lifeacademybelieve.com, asthfghl.blog.bg, уикипедия

Теми #врачки #демони #магове #медиуми #негативни енергии #падналите ангели #паранормални #паранормални диагнози #паранормални явления #парапсихология #парапсихологията #ясновидци