Езотерика

ОГРАНИЧЕНИТЕ МИСЛИ В ПРОСТРАНСТВОТО

ОГРАНИЧЕНИТЕ МИСЛИ В ПРОСТРАНСТВОТО

 

 

(продължение от „ВРЕМЕ-ПРОСТРАНСТВО-КОНТИНИУМ“ )

Ограниченията в мислите ни понякога влияят на пространството и времето, като ограничават нашите възможности и реалности за реализация в тези две части на Вселената. Така например за някой, който вижда и възприема времето или пространството за нещо еднопосочно и статично, пътуването ще е по-трудно осъществимо, заради неговата лична честота на трептене, при която съществуването във Вселената е пространствено или времеви ограничено и информационното поле изградено от личните самоограничения, а не от вселенските сакрални безкрайни възможности.

Всеки неосъзнато или съзнателно поне някога е пътувал във времето или безвремието. Примерно докато спи, часовниците не работят, защото това е реалност, където то не съществува, а там често се случват премествания в пространството, проявяващи се като пътуване в безвремево пространство, което няма последователен физически аспект. По същия начин както събитията в сънищата преминават последователно и неусетно, преливайки едно в друго, така и в трето измерение те се преливат, но това често не се забелязва.

Ако наблюдаваме и учим механизмите, които създават съвършената синхроничност в пространството и времето, ще можем да бъдем част от всеки един негов аспект, пътувайки където пожелаем.
Менталните пътувания под формата на концентрация, медитация, мисъл или желание за знание, могат да развият нашите способности да правим контакт с всяка част на Вселената и нейните пространствено времеви аспекти, както и с всеки възможен интензитет на трептене, което да ни помогне в процеса на пътуване.

Паметта пази всички опитности и така, ако сме били някога, някъде или навсякъде във Вселената, ако имаме желание, можем да го направим лесно отново. Когато след някакъв времеви период отново достигнем определена честота на трептене, за която не сме се сещали до този момент в нашия сегашен живот или сме мислили, че нямаме възможност за достигането й, ние развиваме факторите, които определят границите на възможностите ни на съзнанието ни.

Можем да си представяме много неща, които да си мислим, че няма да се случат, но от друга гледна точка можем да осъзнаем, че всички тези представи имат безкрайни възможни части за реализация във времето и пространството и понякога са още по-лесно осъществими с помощта на физическото ни тяло.

Джорджия Николова

Източник Тук

Теми #Време #континиум #минало #пространство #сегашно и бъдеще