Нумерология

НОМЕРОЛОГИЯТА – Една древна наука

Нумерологията е древна наука, от чиято мъдрост са се поучавали много философи и мистици в стари времена. Но като родоначалник на науката нумерология се сочи древногръцкия мислител, философ и математик Питагор, който е основал школа в древна Гърция. Учениците му са спазвали определени правила и ритуали, зачитането на които е било от особена важност, когато е ставало въпрос за едно стриктно и регламентирано оформяне на заобикалящия ги свят.

Не е случаен и фактът, че големият психолог Карл Густав Юнг, който търси в древните митове корените на колективното подсъзнателно, счита, че числото и неговата най-проста, респективно същностна характеристика, е определящо за отделянето на самостоятелна група от дадена същност със сходни качества. Според Юнг числото може да ни даде по-достоверната информация сравнено с астрологичните показатели, корените на чиято наука трябва да търсим именно в развитата вече в миналото нумерология.

Следвайки примера на големия психолог чрез моите нумерологични хороскопи се стремя да открия дълбоките лични, фамилни и народностни характеристики на дадена личност, затова и разглеждам не само личните рождени числа, а и онези на най-близките хора.

И макар и да изглежда нелогично от гледна точка на познатата ни формална логика да се съди за характера и съдбата на личността от рождените му числа поради условността на числото и неговия знаков характер, моите дългогодишните наблюдения потвърждават подобна нумерологична обвързаност с характера и бъдещите събития.

Ако такава обвързаност между числата, характера и предстоящите за личността събития съществува, то на бъдещето предстои да се изкаже за подобна нумерологична генетика.
Най-важният пункт на нумерологичната характеристика е, човекът да осъзнае дълбоката причина за наличието именно на тези числа в датата на раждане, дали има някаква определена тенденция или разпиляност между тях, да открие негативите на числовите комбинации и да ги обезсили, както да се възползва от силните тенденции както на рождените числа, така и на отделните години, месеци и дни.

В хороскопите, които изработвам, се интересувам не само от уникалните за всеки човек комбинации от числа, а и от звуците, образуващи името му, фамилията, а така също и нейния корен и история. Според моите наблюдения всяко число е уникално не толкова със смисъла, който носи то, колкото с връзките, които реализира в редицата от числата, образувана от рождената дата и час на раждане.

Тази идея, която пренасям в моите нумерологични хороскопи, не е нова. Тя е основата на гещалтпсихологията, според която всяка същност определя своя характер единствено в контекста на обкръжаващите го същности, във взаимоотношенията и връзките си с тях.

Така че само по себе си числото наистина съдържа някакви постоянни характеристики, но много-по-дълбок е неговият смисъл, когато се разкрие характера на взаимоотношенията със съседните числа. Това именно съставлява нашата уникална персонална същност – комбинацията от определени числа.

Затова и сравнявайки тази комбинация с комбинацията от числа на най-близките хора, откривам от една страна как се съчетават помежду си те, дали си хармонират в пространството, а от друга страна откривам общи числови комбинации в семейния хороскоп и по този начин съдя за зависимостта и обвързаността с точно определени хора.

Такива уникални съвпадения има във всички семейни хороскопи и това ме навежда на мисълта, че нумерологичната генетика може да бъде духовен аналог на познатата ни физиологична генетика.

В нумерологичните си хороскопи правя също аналози с хармонични цветове, както и съответен Път на живота от Кабалата, аналогични на числата митове, библейски истории, физически дейности и храни, както и известна личност със същите нумерологични данни. Идеята ми е да открия и опиша подробно духовната еманация, както и нейните метафори.

Тъй като описвам смисъла на числата от психологическа гледна точка, първо описвам подробно душевната нагласа, наблягайки върху негативните и позитивни страни, защото твърдото ми убеждение е, че събитията в живота на човека са породени от неговата душевна настройка.

Интересен е фактът, че винаги описанието на комбинацията се движи около две диаметрално противоположни описания, но винаги обединяващото е еднаквото смислово ядро, като в ръцете ви е да решите как да насочите природните енергии – към разрушение или към съзидание.

За повече информация ТУК

 

Теми #homo sapiens #букви #вселена #душевна настройка #езотерика #енергии #комбинацията #Красимир #Куртев #нумерологична #нумерологична графика #Нумерология #хармонични цветове