Нумерология

НОМЕРОЛОГИЯ – ОСНОВИ

Нумерологията е наука за значението на числата, съдържащи се в датата на раждане и името.Числото се състои от цифри. Цифрите имат определени вибрации и притежават определени качества, но цифрите са само дрехата. Числата имат структура (анатомия), организация (физиология) и философия (психология). Нумерологията изучава връзката между числата и буквите. В името и датата на раждане е закодирана историята на един живот.

Различните разбирания и интерпретации за значението и същността на числата водят и до възникването на много нумерологични школи и системи. Ще Ви запозная с три от тях, които са приети за базови: квадрата на Питагор, универсалната нумерологична карта и кабалистичната нумерология.

Всеки народ има собствени – култура, език и азбука, които са в синхрон със самобитността му. Поради тази причина, най-правилно е при съставяне нумерологичен хороскоп на дадена личност, да използваме азбуката на народа, към който принадлежи. Тук възниква въпроса: “Как е правилно да се изчисли името на човек сменил трайно местоживеенето си ( става въпрос за преместване в друга държава )”. Отговорът ми от личен опит е следния: Трябва имената да се изчислят чрез азбуката на държавата, където се е установило лицето и да се направи съпоставка между двете числови характеристики. Жената винаги се изчислява с бащината фамилия, дори ако след брака е приела фамилията на съпруга си. Осиновените деца е правилно да се изчисляват с имената дадени им при раждане.

Ако осиновителите не ги знаят, това означава, че духа на детето е предпочел така, защото новите имена носят същата информация, която е била заложена и в имената дадени му при раждане. Има хора, които по една или друга причина искат да си сменят името или имената. Съвета ми е преди това да се обърнат към нумеролог за да се съпостави с датата им на раждане, да се преценят минусите и плюсовете при такава промяна.

КАРМИЧНИ ЧИСЛА

Карма ( съдба ) – е проява на универсалния закон за причината и следствието, който действа в течение на много прераждания. Карма е доказателство за това, че всеки от нас носи отговорност за своите мисли и действия.

Кармични уроци – те се определят от числата липсващи в името ни дадено при раждане. Това означава, че в предишния си живот не сме използвали енергията на тези числа и затова сега са пропуснати. Пропуснатите числа ще ни напомнят отново за себе си, докато окончателно не овладеем тази енергия.

Кармичен дълг – нещо, с което сме злоупотребили в миналото си прераждане и сега е дошло времето да се разплащаме. Числата на кармичния ни дълг се съдържат в петте основни числа в нумерологичната карта.

Първо основно число – пътя на живота – получава се от сбора на числата в рождената дата.

Второ основно число – душевен стремеж – получава се от сбора на числата съответстващи на гласните букви в трите имена.

Трето основно число – индивидуалност – получава се от сбора на числата съответстващи на съгласните букви в трите имена.

Четвърто основно число – израз – получава се от сбора на второ и трето основни числа.

Пето основно число – зрелост – получава се от сбора на първо и четвърто основни числа.

 

Кармичните числа са: 10, 13, 14, 16, 19.

Навярно всеки от нас е имал усещането, че се е срещал и преди това с напълно непознати за него в този му живот хора. Или пък, че вече е попадал в дадена ситуация. При всеки случай едно е важно – имаме нещо да отработваме. Числата на кармичния дълг са двуцифрени ( при тях се взимат под внимание негативните прояви на съставящите ги цифри ) и всяко едно от тях започва с единица – представляваща арена, на която главен изпълнител е егоизма. Цифрата 3 в 13 – творческата енергия и радостта се превръщат в лекомислие и повърхностност. Цифрата 4 в 14 – дисциплината, усърдния труд и стабилността се превръщат в бунтарство, небрежност и бягство от отговорността. Цифрата 6 в 16 – пренебрегване на любовта и задълженията. Цифрата 9 в 19 – духовното знание и силата се насочват за постигане на користни цели.

ДЕСЕТ

Корнелий Агрипа нарича числото 10 – всемирно и съдържащо в себе си пълния път на живота, а от десет нататък всички числа се считат повторяеми. По мнение на Деборал числото десет (съставено от единицата, означаваща битието и нулата, означаваща небитието), съдържа в себе си духа и материята. Десет е висшата точка на човешкия разум. Графически го изобразяваме като кръг с центъра му. Десет е и кабалистичното дърво с десетте сфери ( сефири ).

Десет – декада, в десетичната система се отнася към единицата. В тетрактиса (триъгълника на Питагор, в който десет точки са наредени в четири намаляващи реда – като пирамида, четири, три, две и едно се сумират до десет ) се отнася към четири. Четири представлява статична цялостност и проява на идеалната устойчива структура на мирозданието.

Кармичен дълг – възраждане. Колелото на Фортуна

Десет се свързва с добрата карма. В този живот получаваме, освободени сме от кармичен дълг, защото в миналия сме си го изпълнили. Можем да започнем всичко отначало, затова и десет се нарича число на възраждането. Приема се за число на добрия късмет, успеха и съдържа обещание за победа в трудни ситуации в живота ни. Счита се, че в миналото сме били притиснати чрез сила от друг и сега можем да станем независим лидер.

ТРИНАДЕСЕТ

Тринадесет превишава с единица съвършената дузина – дванадесет, а това е твърде стремителен преход към ново качество и е опасно, като взрив. От тук идва и връзката на числото тринадесет с понятието смърт, въпреки че това е преход към нова фаза от живота. Още го наричат “дяволската дузина”, защото може да ни изиграе лоша шега – провалите обикновено настъпват внезапно, безпричинно, а сме разчитали на успешен завършек. Поради това в много страни не се изписва №13 на автобусите, вратите на домовете и хотелските стаи.

Числото 13 е сбор от едно – началото и три – късмета.

От древни текстове е останало следното писание – “ Този, който открие тайния смисъл на числото 13, получава ключа на могъществото и властта.”

Кармичен дълг – незавършена работа

Задачата ни в този живот е да се научим на дисциплина и самодисциплина. Ще ни се наложи да работим тежко. Възможно е да трябва да се справим с мързелуването, обхващащо ни от време на време и прехвърлянето на задълженията ни на близки и колеги. Като правило ще ни привлича възможността да минем по най-краткия път за изпълнение на дадена задача. Само да не забравяме, тринадесет е число на дисциплината и усърдния труд, така че това няма да ни се отдаде. Ще се стремим да проявим негативните черти на четворката – грубата материализация дори и на висока цена.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТ

Число на движението, на съчетанието на хора и вещи и опасностите от природните сили – бури, наводнения, пожари, земетресения и други. Четиринадесет носи успех във финансови операции, спекулации и промени в бизнеса, но трябва да имаме “едно на ум”, ако провалите ни споходят – то е поради безразсъдството на другите включени в тези сделки. Числото 14 е сбор от едно – началото и четири – рамката, традицията.

Кармичен дълг – съблазън, изкушение.

В миналия живот сме злоупотребили със свободата, за сметка на някой друг. Били сме лекомислени и недостатъчно отговорни. Това е числото на свободния дух незнаещ предела на страстите си към приключения, риск, и бягство. Ще се стремим да проявим негативните черти на петицата – сменяйки работни места, приятели, партньори и търсейки други пътища на физически усещания. Може да попаднем във зависимостта на наркотици, алкохол. Длъжни сме да въведем ред в живота си.

ШЕСТНАДЕСЕТ

Според питагорейския символизъм се смята за щастливо число, защото представлява четири четворки – свещения тетрактис четири пъти.Числото 16 е сбор от едно – началото, съзиданието, лидерството и шест – любовта, красотата, интуицията. Седем – уединение, мистика, наблюдателност.

Кармичен дълг – злоупотреба с любовта

В миналия си живот сме се обвързвали в любовни отношения, чрез които сме причинили страдания на партньорите си – безотговорност, незачитане на чувствата им, интригантство. В сегашния си живот се отличаваме с егоцентризъм, отсъствие на честност спрямо чувствата на партньора, обичаме да ни възвеличават. На практика ще изпълним дълга си, ако не гледаме на другите от високо, не се подиграваме с любовта им като се измъкваме по най-циничен начин. Трябва да се поставим на мястото на отсрещната страна и да следваме принципа – “ Не прави това, което не искаш да ти направят”.

ДЕВЕТНАДЕСЕТ

Деветнадесет представлява оплодотворяването и оживяването на мисълта. Това е творческо число. Има интересен факт свързан с него. Всеки деветнадесет години затъмненията на Слънцето и Луната се повтарят в едни и същи дати на календарната година и в едни и същи градуси на зодиака, седем пъти, а на осмия то пропада. В затворената система на праволинейното време седем се свързва с фаталността, а осем с началото на освобождаването. Числото 19 е сбор от едно – началото и девет – завършека.

Кармичен дълг – злоупотреба със сила

Можем да бъдем сигурни, че в миналия си живот сме мислили само за себе си, преследвайки собствените си егоистични цели. В този си живот повтаряме същата схема на поведение, създавайки ситуация след ситуация, която изисква да поправим стореното от самите нас. Успеха ни ще дойде само ако обърнем внимание на нуждите на другите и им помогнем. Обикновено силните на деня имат в нумерологичната си карта числото деветнадесет.

УПРАВЛЯВАЩИ (ГОСПОДСТВАЩИ) ЧИСЛА

________________________________________

Към господстващите числа се отнасят единадесет, двадесет и две, тридесет и три. Наричат се така, защото притежават по-голям потенциал от всички останали числа. Всяко от тях претендира за особен вид управление.

11 – само просветление, чрез духовно израстване

22 – самоуправление, чрез предприемчивост

33 – само опознаване, чрез самоотвержено служене

11 – ЕДИНАДЕСЕТ

Това е духовен посланик, просветител. Девиз – вдъхновение

Означава просветление, излаз от рационалното, чувствителност, но и непрактичност, вечно търсещи мистерията на живота. Числото 11 представлява в опростен вариант двойката и на практика съдържа в себе си всичките и характеристики. От 11 се очаква много Вие сте в центъра на вниманието. Родени сте за да бъдете лидер. Вашият начин на живот вдъхновява другите, те се ръководят по Вас. Не търсете признание. Притежателите на това число вървят по границата между величието и саморазрушението. Страдат от фобии. Необходимо е да се научат да живеят с вяра. Числото 11 се свързва с планетата – Прозерпина, в гръцката митология тя е съпруга на Плутон, символа и е отворената врата, всеки е добре дошъл. Цвят – сребрист.

22 – ДВАДЕСЕТ И ДВЕ

Това е духовния майстор на формата. Девиз – да оставя на света

Притежават уникалната способност да видят голямата картина, детайлите и духовните принципи, необходими за реализирането на всичко това в конкретната форма. Те работят за човечеството. Те са строителите с голям замах. Притежават изключителни организаторски способности. Те обичат да създават системи, програми, проекти и действително реализират мечтите си. Числото 22 представлява в опростен вариант числото 4. Тъй като се въвличат в големи проекти могат да се почувстват прекомерно натоварени и преуморени. Числото 22 се свързва с планетата – Вулкан, символ на космическия закон и йерархия. Цвят – червено злато.

33 – ТРИДЕСЕТ И ТРИ

Това е лечител. Девиз – милосърдие

Алтруизъм и самоотверженост. С безусловна любов и открито сърце, ни дарява със своята целителна енергия. Тридесет и три е символ на висшите възможности на човешкото съзнание. Човек с това число може да бъде “космическия родител” на другите. Желанието му за помощ трябва да се ръководи от следното “ не помагай ако не те молят за това”. В противен случай всичко се обръща срещу него.

 

Теми #вибрации #Нумерология #определени #структура (анатомия) #съдба #Цифрите