Анализирай с Красимир Куртев

Мистериите около Тайната вечеря

Мистериите около Тайната вечеря

За Тайната вечеря се споменава в три библейските евангелия на Новия завет. Това са евангелиетата от Матей, от Марк и от Лука.  И в трите евангелия се предизвестява за Тайната вечеря по време на еврейският празник Пасха: “ Той каза: Идете в града при еди кого си и речете му: Учителят казва: Времето Ми е близо, у тебе ще празнувам пасхата с учениците Си“- Матей 26 глава, стих 18, подобно е и в останалите две.

Тайната вечеря и мълчанието на Йоан

Прави впечатление, че в евангелието от Йоан не се възвестява предстоящото събитие – Тайната вечеря. В Библията, тоест в евангелието на Йоан в 6 глава, стихове 32-58 се поднася речта и напътствията  на Исус към учениците си.  Мълчанието предизвиква учудване сред теолозите.

По време на пасхалната Тайна вечеря, Йоан добавя един изключително необходим елемент,  разказва светата реч на Исус за „хляба на живота”. Дали това е умишлен или не пропуск от страна на Йоан и до днес си остава загадка.

Според първите три евангелия,  Исус и 12-те ученика се събират на вечеря, сиреч да отпразнуват Пасхата. На въпросната вечеря излиза на яве тайна информация, тайната – кой ще предаде Исус.  От фреската на Леонардо да Винчи „Тайната вечеря“ ясно се вижда, че се провежда дискусия. Според повечето християнски ритуали този се нарича Евхаристията , се смята за тайнство . Сиреч има предизвестяване на „събрана“ информация.

Тайната вечеря и мистериите

Еврейската Пасха се провежда по строги правила, наречени „Седер“ (ред и порядък). Ако направим съпоставка с „ред и порядък“ от библейски времена и тайната среща през 1954 година ще установим, що е това „Нов световен ред“. (През 1954 година в едно малко градче в Холандия  се събират на тайна вечеря 13-те фамилии, които ще определят  на база докладвана тайна информация новият план за управление на светът).

Обществена тайна е, че тайните общества извършват жестоки жертвоприношения дори и човекоядство (канибализъм). Някак „странно“ в евангелието на Матей 26 глава, 26 и 27 стихове четем: „И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло.  Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Защото това е Моята кръв “;

Такъв призив липсва единствено в евангелието на Йоан. Той не споменава никъде за изяждане на тялото христово и „пийте от моята кръв“. Йоан описва Тайната вечеря като Свето Причастие (напътствията на Исус), без да споменава и дума за канибализъм.

„Коментаторите на  Вселенския превод на Библията – Новия Завет, признават, че става дума за съществен пропуск в евангелието от Йоан, но обясняват по следния начин отсъствието на разказ за появата на Светото причастие: “Общо казано, Йоан въобще не се интересува от преданията и институциите на древния Израел, което може би го е накарало да не обърне внимание на връзката между Светото причастие и пасхалната церемония.”  Случаен ли е този „пропуск“ в Тайната вечеря от страна на Йоан или  Платена ли е сметката от тайната вечеря?

Използвани източници:

www.bul.al-shia.org

www.bg.wikipedia.org

www.biblia.bg

Езотерични консултации – Парапсихолог, Минерали и критстали

Теми #евангелията #Евхаристията #Йоан #Пасха #светото причастие #Тайната вечеря #тайните общества