ОБЩЕСТВО

Мисъл, Съзнание, Енергия, Вибрация

Мисъл, Съзнание, Енергия, Вибрация

Мисъл, Съзнание, Енергия, Вибрация са част от Законът за привличане.

Законът за привличане

Преди да обусловим Закона за привличане, трябва да си изясним няколко основни понятия. Те са:

 – Мисъл

 – Съзнание

 – Енергия

 – Вибрация

Какво е мисъл? 

Мисълта е най-малката частица. Това е нещо като един бит информация, обработвана от носител (Съзнанието).

Всяка мисъл, някога мислена съществува завинаги във Вселената. Мислите са в постоянно движение. Те вибрират, следователно се привличат и се комбинират в концепции. Чрез обвързване с други мисли постепенно се превръщат в конгломерати от мисли – „идейни форми”, които в последствие водят до материализиране във физическия свят. Няма предмет, появил се във физическия свят, който преди това да не е бил мисъл. Съществуването на каквато и да било материална форма започва от една първа мисъл – идеята за нея.

Съзнанието, в което е възникнала съответната идея, използвайки (съзнателно или не) силата на Закона за привличане се фокусира достатъчно дълго върху тази идея и позволява тя да привлече към себе си други, сходни по вибрация мисли и концепции (конгломерати от мисли).

По този начин първоначалната идея започва да се трансформира и да придобива форма. Дори и най-твърдата материя може да бъде разбита на най-малките си съставни части – мислите, но за разлика от атомите, които се определят само пространствено, мислите се определят и от понятието време. Тоест, ако искаме да разбием една маса например, на съставните й „материални” частици, днес можем да я разглобим до протони, електрони и т.н. От физическа гледна точка това ще са за нас реално съществуващи тук и сега физически частици. Те имат определени свойства, най-важното за физика-изследовател бидейки тяхното присъствие в този момент от време.

Но ако искаме да разбием същата тази маса на най-малките съставни елементи – мислите, ще трябва да продължим този процес и да преминем отвъд материята като прибавим и понятието време към уравнението. Сиреч  да проследим възникването на тези частици и комбинирането им, докато не стигнем до първата мисъл – „идеята” за маса, възникнала в даден момент в някое Съзнание, въз основата на определен контраст (най-грубо казано: някой е имал нужда от поставка за нещо и му е дошло наум да изобрети повдигната платформа, която е била първата маса и т.н.) Обаче, тъй като Вселената и времето са безкрайни и всички мисли са обвързани, ние никога не можем да достигнем до „началото“.

И все пак, бихме могли да решим къде искаме да поставим граници и да определим за начало първата възможна идея за маса (нещо повдигнато от земята на 4 крака, например). Най-важното е, че преди тази маса да се „материализира” в пространството, тя е била завършен имагинерен предмет в едно или повече Съзнания.  И така, абсолютно всичко във Вселената започва от мисълта. Всяка мисъл, някога мислена, съществува в нещо като „банка на мислите”. Банката на мислите е по-скоро подобна на Интернет – всяко съзнание има достъп до нея за upload и download.

Какво е Съзнание? 

Съзнанието е процесора на мисли. Не мога да кажа от какъв „материал” е направено то, но какъвто и да е той, плътността му е противоположна на най-твърдата материя изобщо. Т.е., съзнанието е направено от най-разконцентрираната материя изобщо и има свойства, подобни на водата. Съзнанието не съхранява мисли. То е процесор, който черпи мисли от „банката на мислите”. Съзнанието съществува в не физическа форма и от платформата на не физическия свят създава физическия свят. В не физическата си форма Съзнанието е огромно и създава своята реалност чрез фокусиране на вниманието си върху определени мисли.

По този начин то привлича към себе си определени неща, които стават част от неговата собствена действителност. Характера/вибрацията/ на едно съзнание се определя от мислите, върху които то се фокусира, т.е мислите, които обработва. Всяко Съзнание може да се превърне в каквото си пожелае, стига да се фокусира достатъчно дълго върху определени мисли, свързани с тази форма. Съзнанията, движещи разширяващата се Вселена, са самите те в постоянно разширение.

Не физически фокусираното Съзнание е огромно (като потенциал и способности) в сравнение с физически фокусираната си част. Всяко физически фокусирано Съзнание е много малка част от своя извор – не физическото Съзнание. Всяко човешко същество е една „идея” на собственото си не физически фокусирано Съзнание. Т.е., то е не просто свързано със своя Извор – то е част от него, така както идеята за детето на човек съществува в Съзнанието му през цялото време.

Какво е енергия? 

Енергията се създава при движение. Най-малката частица изобщо – мисълта – е в постоянно движение и освен, че създава, тя „излъчва” енергия. Всяка една материална форма, бидейки съвкупност от мисли, всъщност представлява непрестанен поток от енергия или поток от мисли в движение, излъчващ енергия.

Какво е вибрация? 

Енергията се създава и излъчва при движението на частицата и се измерва посредством вибрацията, създавана от това движение. И така, всяка частица има своя собствена вибрация.

Във Вселената има неограничен брой вибрационни честоти, но те не са хаотични, а могат да бъдат съпоставени и организирани в скала. Макар и постоянно нарастваща, тази скала съществува и именно по нея Законът за привличане „измерва” честотата на всяка отделна мисъл. Какво е Закон за привличане? Законът за привличане е принципът, по който се движат мислите (и всички съставени от тях неща, т.е. всичко във Вселената). Той гласи:

Нещата с еднаква или подобна вибрация се привличат Колкото по-близка е тяхната честота на вибрация, толкова по-бързо те се привличат.

Нефизически фокусираните Съзнания познават добре този принцип и контролират движението си във Вселената посредством фокус върху определени концепции, от които искат да бъдат привлечени или които искат да привлекат (което е едно и също, но все пак по-интензивната енергия привлича по-малко концентрираната).

Но най-важното за нас – физически фокусираните съзнания – е да осъзнаем, че няма никаква възможност за отблъскване. Има само привличане на това, което искаме и привличане на това, което не искаме.

Източник:  www.pan-bg.com

АМУЛЕТ ЦИТРИНИНА СЪЛЗА – Цитрин Бразилия

Теми #вибрация #енергия #закон за привличането #идея #мисъл #съзнание #същество #човек