Минерали и Кристали

МИНЕРАЛИ И КРИСТАЛИ – СКЛАД

Камъните имат свойството, освен да задържат безкрайно дълго някаква информация, и да приемат нова много лесно и в огромни количества. Структурата на кристалните им решетки е такава, че те я складират и дори препращат към Първоизточника, който както знаем е безкраен, всемогъщ и всеобхватен.

Така че за тях няма практически ограничения да складират информация от еони време, от безкрайността до безкрайността. И най-интересното и поразителното на тези създадени от Бога компютри е, че те могат да си възвръщат тази информация, тази енергия във всеки един момент обратно.

Държейки един камък в ръце, който е формиран преди милиони години, можете да проследите всичко, което се е случило на планетата от създаването и до този момент. И понеже всичко в този гигантски компютър е свързано, можете да проследите образуването на всички планети, на всяко нещо в трето измерение – от формирането и зараждането на това измерение до днес и то на всяко място във всемира, колкото и далече да е това физически от вас и времево от съществуването ви.
Въпросът е само да знаете как да го направите.

А освен това трябва да сте готови и да искате да го направите. Духът ви трябва да разреши това. Защото вашите физически мозъци сами по себе си съвършени компютри, още не са готови за това. Тези мозъци имат същите потенциални възможности, както кристалите, както впрочем всяка клетка и частица от тялото ви, но тези възможности са още в латентно състояние.

Затова сега можете да получите само частици информация като някаква визия, мисъл, чувство при общуване с камъните, което ще е откъслечно и непълно, но все пак безкрайно ценно за вас, защото това са вашите първи стъпки за приобщаване на съзнанието ви към всемирното единно съзнание.

Духът ви помни всичко за цялото мироздание, защото е свързан с него. Душата помни какво ви се е случило от създаването ви като същност. Другите ви тела помнят значително по-малко време, а физическият ви мозък не помни почти нищо. Той не помни дори раждането ви в настоящия живот като физическо същество.

Паметта на мозъка и ума се управляват от Меркурий, но паметта на душата от Сатурн.

Духът се управлява само от Бог и никакви архетипи. По-точно се самоуправлява, защото самият той е частица от Бога, част от неговата същност. А за разлика от всички нас, Бог е напълно свързан в единство с всяка една частица, от която е изграден.

Всяка една частица е равноправна и има съзнание. Но това са само физически термини. Бог не може да бъде описан, нито разбран. Той е! Той може да бъде преживян.

Източник: неизвестен

––––––––––- © 2010, Красимир Куртев – Алеф автор, All rights reserved!

Теми #лечение с минерали и кристали #минерали и кристали