Анализирай с Красимир Куртев

МАДАРСКИЯТ КОННИК И СКРИЖАЛИТЕ НА МОИСЕЙ

МАДАРСКИЯТ КОННИК И СКРИЖАЛИТЕ НА МОИСЕЙ

 

 

Мадарският конник е ясно доказателство, че българите сме белязани с Божият печат.

 

Господин Куртев, легендите разказват за енергийните и магически центрове в района, където се намира „Мадарският конник. Много наши и чуждестранни езотерици твърдят, че белите и черни биополета в резервата могат да те изцелят или да те убият. Бихте ли споделил Вашето виждане?

 

Много хипотези съществуват за това сакрално място и по-конкретно за скалният барелеф на „Ездача от Мадара”. Аз също съм правил експерименти на това място в различни насоки, чрез моите минерали и кристали, и изследване на библейските тълкования в частност Тората , или позната у нас като Стария завет.

 

 

През определени часови зони, на някои места в подножието моите камъни, положени и подбрани по специална методика, си променят цвета или се затоплят без пряко нагряване от слънчеви лъчи. Което е знак за наличието на силно енергийно поле.

 

 

Хората говорят, че рано сутрин, още с първите слънчеви лъчи, в околността има камъни, които имат енергийната способност да излекуват всяка болест. Чрез определена методика, медитиране върху определени скални отломъци премахват мигрена, стомашни болки и още един дълъг списък от болести. Как ще коментирате това?

 

Категорично мога да заявя, че това място е наистина лечебно. Ала трябва много да се внимава при дълго задържане по тези тайнствени места, защото енергията там е изключително мощна и може да доведе до обратен ефект, силно влошаване на здравето. Много колеги, радиестезисти вече са засекли и доказали това.

 

В Тората има ясни послания към това и подобни силно енергийни места.

Например в Изход 19 :12-13 четем:

„Внимавайте да се не качите на планината, нито да се допрете до полите му: който се допре до планината непременно ще се умъртви; обаче ръка да се не допре до него, но той да се убие с камъни или със стрели, било то животно или човек, който се допре, да не остане жив. Когато тръбата дълго тръби, тогава нека се приближат до планината.”

 

В последната част на стих 12-ти, тълкованието на „тръбата дълго тръби” е призив, алармиране, сигнал, тоест послание към хора с определени проблеми да се докоснат до определени скали.

С този библейски цитат, Вие загатвате за нещо ново. Според Вас „Мадарският конник” е послание от светото писание, визирайки престоят на Моисей в планината Синай?

Именно, това бе и моята цел , като езотеричен изследовател. Да потърся кодираното в „Мадарският конник” чрез свещените апокрифи. Четири езика са свещени, еди нот които е българският. Нима някой може да твърди на 100%, че Висшият разум е изсякъл десетте повели на страро ивритски език върху скалите на Синай, че всички библейски сцени са се разиграли в Египет, пустинята или Юдея – днешен Израел.
Буквистиката в библията, приемане прочетеното едно към едно е за религиите, но всичко е код и математика написано за нас човеците по всяка точка на планетата ни. Всичко закодирано в светите писания и чрез определени интервали се разкриват послания и предсказания.

Например в научно популярният филм „Тайната на Кааба” научно доказано се описва константата Фи (ф) числото 1.618. Чрез това число се променят интервалите от старо иврит на основните четири свещени езика. Много учени се „допитват” до библията чрез езика на математиката. Аз направих същото и свеждам следният пример:
„Моисей само ще се приближи при Господа, а те не ще се приближат, нито ще се възкачат людете с него.” – Изход / 24 : 2 /. Нека вникнем внимателно в този стих чрез библейската математика , като се спазват необходимите интервали на прескачане : Моисей сА(мо) ще се приближи при ГоспоДа, а те не ще се пРиближат, нито ще се възкачат людете с него. От този стих се очерта и самото място Мадар.
Сричката МО не влиза в интервалът, защото е божественото. Чрез гаданията МО/ тибетски метод за гадаене, симбиоза от будизъм и бон/, интервалите са както следва : 6-20-10 и се разкрива знак на, който сочи – МАДАР, което всъщност е и „Мадарският конник” – насока към свещените скрижали.
Иван Иванов в „Опит за идейна възстановка на някои детайли от релефа Мадарски конник”, пише че: Пред вид на всичко това можем да предположим, че българското название МАДАРА е фонетичен вариант на индоарийския религиозен термин МАНДАРА. Какво всъщност се крие зад името Мадара?

Според мен освен историческите факти или хипотези, се налага да се потърсят числените стойности и символиките на неща забулени от мистиката, както в случая за скалния барелеф.
Самата конфигурация на буквите не е случайна, особено що се отнася до българската азбу­ка.

„Светът е създаден на основата на чи­слата, буквите и цветовете. Голяма наука се крие в буквите, зато­ва те трябва да се изучават. Всяка буква е ключ на известни родове енергии – низши и висши.”
Петър Дънов.

„М” – Това е първичната материя, от която формите са направени. Тоест в тази буква е първата мисъл вложена към човеците, началото на едно послание.
„А” – Азът , Висшият разум, началото на всички неща.
„ДА” – да дам, предлагам, да правя, да създам, да сложа, да знаеш, да мислиш, мъдрост, благоразумен Староперсийски – ДАВАМ
„Р” – Ръце, дела. Тя означава здраво да държиш идеята в ума си, да възприемеш казаното за добро и да го спазваш.

Конфигурацията на Мадар / Мадара / има следното послание : „Аз (Висшият разум) полагам ръце и давам чрез мисъл Своите повели за добро.” Това съвпада с написаното в Изход, 19 глава, пети стих : „Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми,”.

„Мадарският конник” е широк 3,15 м. и висок около 2,90 м. Тези размери имат ли значение, като числени стойности, както и числените стойности на Мадара?

Разбира се. Моите изчисления направени по кабалата сочат следното:

Размерите на изображението са : височина 2.6 метра и 3.1 основа / ширина /, след като ги умножим се получава 8.06.
8.06 + 9 = 17.6 х 9= 153.54>9.9 + 9=18.9>9.9>18>9
Символът на числото 153 според тайните науки, които са свързвали числото 9 с 153 риби / 9 е един завършен резултат, един божествен цикъл /. Самата конфигурация е във вибрацията на числото 9.
Числената стойност на Мадара според глаголицата е: – 100 , мислите, послания, Мисъл, – 1 , АзъТ, – 4 , добро, – 1 , АзъТ, – 100, ръце, дела, – 1 , АзъТ. Общият сбор на числените стойности е 207 >9.

Да проверим символиката на числото 9 в духовен аспект, казани от Петър Дънов:

„Да бъде светлина във вашите умове, мирът Божии да цару­ва във вашите сърца и Духът на Бога да се всели във вашите души – това е целта на деветото число”.

 

 

Известният математик д-р Иван Панин /награден от Фондация ”Нобел Рисърч” за математическото му проучване на Библията/, прави някои впечатляващи открития относно библейската математика. Панин е бил гений в математиката. Той прави съпоставка с животни и растения спрямо числото 7 в библията.

 

Неговите разкрития ме насочиха към елементите на мистериозния барелеф в Мадара-конник, лъв, куче, орел, кон:

 

Орелът мъти своите яйца – 36 дни >9
Кучето износва плодът си 63 дни >9
Лъвът износва плодът си 98 дни х 9=882>18>9
Периодът на бременността на кобилите / конят / е от 333>9
Човекът / конника / е в утробата 9 месеца – 9

Всички изчисления дават една и съща числова стойност-9. В Библията има и други числа като печати, или водни знаци. След внимателно изследване на много учени от цял свят откриват в Писанието следните числа, които представят различни информация. Това са числата от 1до13. Както и по-големите числа, като 40 и 37, които имат важно значение. Всяка буква има числова стойност, то и всяка дума има числова стойност, и съвсем логично, всяка дума да е съставена от две или повече букви. В случаят Мадара е с числова 9.

Според математиката в Библията числото девет представлява Завършеност. Ще илюстрирам твърденията си с друго число-7 от следния стих от Тората: „В начало Бог създаде небето и земята.”- Битие /1:1/. Трите съществителни имат числена стойност, както следва-86, 395 и 296 с общ сбор 777 по силата на кабалата това е 111х7, според библейската математика това е Божият печат.

Мадарският конник представлява композиция от Конник, Куче и животно оприличавано на Лъв, както и присъствието на други животни и елементи. Всъщност, каква символика или послание, знак имат според Вас?

Всичките елементи са събрани в една неповторима симбиоза, която излъчва мощна енергия на Висшият разум.

Ездачът-Висшият духовен закон, възседнал Кон – Небесното начало, на рамото си Лък – Съхранение на духовното, в дясната ръка държи здраво Юздите – Върховната власт, с Копие (жезъл) в лявата ръка-Смиреността пред Силата, насочил копие към Лъв – Надмощието на човешките грехове, до него Чаша-Великото служение, горната чат на копието сочи Змия – Спазването на Вселенските закони, последван от Куче – ценностите, които ще последват от зачитането на Словото, над тях е Орел – Небесната сила на светлината. След като се съберат всички фрагменти, като значение и числени стойности се получава водният знак на Небесните препоръки:

 

Висшата повеля на Началото и Духовното се издига със своята Върховна власт над смиреността и човешките грехове, Повелята чрез Служението и спазването на Закона ще постави Ценностите в Своята Небесна сила и Светлина. Това е математическият еквивалент отговарящ на следният стих:

„И като свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.”

Скалният барелеф не е само уникален, той е феноменален, като излъчване на своята неповторима проекция. Сцената, вградена в Мадарският конник, не е подредена от човешка ръка. Въпреки намесите на различни хора, опитали се да допълнят тази композиция тя ще си остане космичен трансфер на свръхестественото към нас. Библейската математика отчита, че Ездачът от Мадара е част от скрижалите дадени на Моисей.

През 2009 година, „Списание 8” публикува статия, „Българска експедиция откри „двойник“ на Мадарския конник в Северен Афганистан”-Едно от шокиращите открития е, че конникът се нарича Мадара. Това случайност ли е или?

Няма случайни неща. Всичко следва една заложена вселенска закономерност. За да разпространи Словото, космичната „писалка” извайва своите знаци във вид на послания в различни точки на планетата ни. Освен Мадара в Памир – северен Афганистан, има легенда за друг двойник в планините Дайсецудзан-Япония, който също е наречен Мадара. Останалите два двойника /общо пет/ с името Мадара са съответно в планината Кайлас-Тебет, западната част на Хималаите и Качкар, планински район разположен в източната част на черноморското крайбрежие. Всички те са сбор от Петокнижието.

Можем само да сме горди, че българските земи са свещени, и народът ни е богоизбран. Мадарският конник е ясно доказателство, че българите сме белязани с Божият печат.

Следва…
АМУЛЕТ Heart Stone – Розов кварц ЮАР

Теми #божият печат #българите сме белязани #българските земи са свещени #двете плочи на свидетелството #доказателство #каменни плочи #Мадарският конник #написани с Божия пръст #скрижалите на моисей